Vilken rätt har du till second opinion?

I dag kom uppgifter från Dagens Medicin att en försäkringsaktör säljer nya medicinska bedömningar till patienter med cancer. Sådana bedömningar erbjuds gratis i den offentliga vården. – Upprörande och ett sätt att sko sig på människors oro i en utsatt situation, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden.

Foto: Melker Dahlstrand

Dina rättigheter som patient är en blandning av lagliga rättigheter och bestämmelser inom landstinget. En ny patientlag som trädde i kraft 2015 har förstärkt patienternas inflytande över den egna behandlingen. Bland annat har alla rätt till en second opinion vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Inget som behöver betalas ur egen ficka 

– Vid livshotande eller allvarlig sjukdom har man rätt till en förnyad medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. I första hand vänder man sig till sin ansvarige läkare som skriver remiss för den förnyade medicinska bedömningen. Man kan själv välja till vilken klinik eller specialist man vill att remissen ska ställas. Detta är en rättighet inom vårt allmänna sjukvårdssystem och inget som behöver betalas ur egen ficka, säger Elizabeth Johansson.

På senare år har patientens ställning inom svensk hälso- och sjukvård stärkts och förtydligats. Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den talar om vad landstinget och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten.

Läs mer om second opinion 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.