Nu kan fler forska om cancer

Cancerfonden har beslutat att finansiera 27 nya forskartjänster för 115 miljoner kronor.

närbild man
Daniel Ansari.

– Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant inom sitt forskningsområde och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för forskarna att bedriva högkvalitativ forskning, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Daniel Ansari, kirurg och cancerforskare vid Lunds universitet, är en av dem som får en tjänst som Junior Clinical Investigator Award, ett sexårigt anslag på sammanlagt 5,2 miljoner kronor.

Han ska utveckla ett snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer. Målet är att ta fram ett test som skulle göra det möjligt att upptäcka vissa proteiner som kan tyda på bukspottkörtelcancer i ett vanligt blodprov. 

– Bukspottkörtelcancer är en allvarlig cancerform som ofta har dålig prognos på grund av att den i många fall upptäcks för sent. Det är av yttersta vikt att hitta nya metoder för att diagnostisera bukspottkörtelcancer i ett tidigt och potentiellt botbart skede, säger Daniel Ansari.

Satsning inom strålning

Anja Mortensen, cancerforskare verksam vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet är en av de forskare som tilldelas anslag i årets specialsatsning på strålterapi.

kvinna närbild
Anja Mortensen

Hon ska utveckla en ny målsökande strålbehandling mot en allvarlig och svårbehandlad form av sköldkörtelcancer.

Forskningen går ut på att använda antikroppar som kan söka upp cancercellerna och fastna på dem. Genom att sätta på radioaktiva atomer på antikropparna kommer de att kunna stråla tumören utan att skada friska celler i kroppen. 

– Jag hoppas kunna ta detta projekt hela vägen till kliniken och på så sätt ändra förutsättningarna för dessa svårt sjuka patienter. Att kunna förbättra eller förlänga livet för annars dödssjuka cancerpatienter vore en dröm som går i uppfyllelse, säger Anja Mortensen. 

En hörnsten i behandlingen

Strålbehandling är en mycket viktig del av behandlingen för många cancerpatienter och bidrar till bot och minskad risk för återfall. Men i Sverige har strålbehandlingsforskningen släpat efter.

Detta beror delvis på personalbrist inom vården, som också har lett till längre väntetider för strålterapi. För att bidra till att vända den utvecklingen har Cancerfonden beslutat att göra en specialsatsning på fellowships inom strålbehandlingsforskning detta år.

– Strålterapi är en hörnsten inom cancersjukvården, men forskningsmiljöerna är för få i Sverige vilket har lett till att vi har svårt att säkra utvecklingen av kompetens för både forskning och behandling inom detta område. Det är därför glädjande att i år kunna stödja fem forskare som söker ny kunskap för strålterapi, säger Klas Kärre. 


Cancerfondens forskartjänster 2021

Vi finansierar flera olika tjänster för forskare inom olika fält av cancerforskningen. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären, särskilt i första tredjedelelen i karriären för forskare som är 30-44 år. Tack vare tjänsterna kan de fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till tre cancerforskare.

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. I år tilldelas tjänsten till en forskare.  

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. Tjänsterna tilldelas i år till fyra forskare.  

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. Fyra forskare kommer tilldelas Junior Clinical Investigator Award.  

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Detta år finansierar Cancerfonden 10 postdoktortjänster.  

Fellowship för stråbehandlingsforskning är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på strålterapibehandling. Fem forskare får ta del av den satsningen.

Här finns listan på alla forskare som får en tjänst.

Var med och besegra cancer

Ge en livsviktig gåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.