Starkt stöd för exponeringsförbud

Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följd av rökning. Forskning visar att exponering av cigaretter i butik ökar risken för att unga börjar röka. Med kampanjen Tobaksfria barn vill Cancerfonden tillsammans med Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking generation uppmana riksdagen att genomföra lagändringen för att skydda barn och unga.

"Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning, så ska det inte behöva se ut i framtiden", säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

– Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har politikerna varit passiva i tobaksregleringen trots att detta är vår viktigaste folkhälsofråga. Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning, så ska det inte behöva se ut i framtiden. Det är dags att våra politiker visar handlingskraft och skyddar våra barn och unga, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Översyn av tobakslagen

Det finns ett starkt stöd för förslaget om exponeringsförbud i butik som presenterades av Tobaksdirektivsutredningen förra året.

En undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, visar att fyra av fem ungdomar mellan 15 och 18 år är för ett exponeringsförbud. Bland de unga som själva röker stödjer två tredjedelar förslaget.

En dryg majoritet av unga tror att synliga cigarettpaket i butiker får ungdomar att röka mer. Ser man till samhället i stort, så finns även där ett starkt stöd för förslaget. Hela 62 procent av den svenska befolkningen och sju av tio remissinstanser, som tagit ställning i frågan, ställer sig bakom ett exponeringsförbud. 

Vetenskapliga studier från ett flertal länder visar att exponering av tobak skapar en positiv inställning till tobak och lockar unga till rökning. Detta framgår i regeringens slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk”

Många länder har redan infört exponeringsförbud för att skydda barn och unga. Storbritannien, Irland, Australien och Kanada, våra grannländer Norge och Finland, men även Ryssland och Thailand är några av de länder som redan nu infört regleringen. 

Om Tobaksfria barn

Tobaksfria barn är ett initiativ från Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation. Tillsammans arbetar vi för att skydda barn och unga från att börja med tobak. Vi vill se ett rökfritt Sverige 2025 och ett första steg för att nå dit är att Sverige inför exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.