Specialdesignade T-celler effektiva mot svårbehandlad blodcancer

I senaste Cancerfondsrapporten berättar vi om ett lovande forskningsområde, immunterapi mot cancer, som går ut på att använda kroppens eget immunförsvar i behandlingen. Det kan handla om läkemedel som påverkar immunförsvaret på olika sätt, men forskarna kan även använda patientens egna immunceller, vita blodkroppar, och förstärka deras effekt mot cancerceller.

I påsen finns T-celler som ska ges till en patient. Foto: Melker Dahlstrand

För ett par veckor sedan rapporterade amerikanska forskare i tidskriften New England Journal of Medicine nya hoppingivande resultat med sådan typ av cellterapi, med så kallade CAR-T-celler. Behandlingen innebär att T-celler tas från patientens blod. Cellerna modifieras genetiskt och får växa till utanför kroppen innan de ges tillbaka. I den nya studien fick 30 patienter med långt framskriden blodcancer, akut lymfatisk leukemi, cellbehandlingen. Av dem blev hela 27 av med sina sjukdomstecken, och hos 19 av patienterna var sjukdomen fortfarande borta efter 22 månader.

– Det är helt makalöst bra resultat i en grupp patienter där vi i dag egentligen inte kan erbjuda någon effektiv behandling, säger Helene Hallböök, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala till tidningen Dagens Medicin.

Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet

Behandlingen är mycket avancerad och behöver studeras mer innan den kan introduceras brett. Men en studie med en liknande typ av T-cellsbehandling är också på gång i Sverige – med stöd av Cancerfonden. Ansvarig för den studien, där cellterapin testas mot lymfom, är Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet. Hittills har fyra patienter fått behandling.

– Framför allt gäller detta patienter med framskridet lymfom, där vi inte kan räkna med att se effekt direkt. Men en patient har faktiskt redan fått ett bra svar. Så det ser lovande ut, säger Angelica Loskog till dagensmedicin.se.

I Cancerfondsrapporten kan du läsa mer om immunterapi och om Angelica Loskogs forskning.