Revolution för patienter med ändtarmscancer

Att stråla ändtarmscancer under kort tid och sedan vänta med operation minskar risken för komplikationer utan att försämra behandlingseffekten. Det kan till och med innebära att operation inte ens behövs eftersom tumörerna kan krympa eller försvinna helt. Det visar ny forskning på området.

”Stödet från Cancerfonden har varit avgörande. Utan det hade jag inte kunnat ägna mig åt den här forskningen.” Foto: Andrea Björsell.

– Forskningsfynden gör att vi nu kan minska riskerna med behandlingen och göra den bättre. Det här kommer att förbättra livskvaliteten avsevärt för patienterna och det är mycket viktigt, säger professor Anna Martling som varit med och lett studien och vars forskning delvis finansieras av Cancerfonden.

Hon har ägnat de senaste 20 åren åt tjock- och ändtarmscancer. Den cancerform som i dag är en av de vanligaste, som årligen drabbar över 6 000 personer och där hela 35 procent avlider i sjukdomen.

Enbart ändtarmscancer drabbar 2 000 varje år och historiskt sett har denna form ansetts vara mer svårbehandlad med många återfall som följd.

Anna Martling beskriver hur bilden ändå förbättrades under 90-talet då strålbehandling började användas i kombination med operation. Även nya kirurgiska tekniker med förfinade metoder gav bättre resultat.

För 20 år sedan fick en tredjedel av patienterna lokala återfall av tumörer i ändtarmen. I dag är siffran nere på fem procent.

Ville göra mer

– Men vi såg att behandlingarna dock gav många biverkningar både på kort och lång sikt och ville göra mer för patienterna. Därför startades den stora nationella studien som vi nu ser resultaten av, berättar Anna Martling.

Året var då 1998 och det har alltså gått närmare 20 år sedan starten och de resultat som nu publicerats. En av orsakerna till att det tagit lång tid är att det initialt fanns en tveksamhet hos professionen.

– Man tyckte helt enkelt att strålning med direkt operation ändå var en ganska bra metod, berättar Anna Martling och beskriver sedan hur fler anslöt sig till projektet när forskargruppen fick indikationer på positiva resultat.

Till slut deltog hela 840 patienter vid 18 av landets onkolog- och kirurgkliniker. I tre olika testgrupper prövades hur behandling med strålning vid direkt eller fördröjd operation (4-8 veckor) påverkar resultaten.

Effekten av tumörbehandlingen var likvärdig men den stora skillnaden visade sig handla om minskade risker för komplikationer efter operation.

– Det innebär stora förbättringar för patienterna som i många fall lider oerhört efter genomgången ändtarmsoperation. Det är viktigt att vi riktar in oss på livskvaliteten i takt med att bli bättre på att bota sjukdomen, säger Anna Martling.

Biverkningar ett stort problem

På kort sikt kan eventuella komplikationer till exempel handla om sårinfektion, lunginflammation eller dålig läkning med risk för att operationen måste göras om. På lång sikt är det inte ovanligt med exempelvis tarm- och urininkontinens eller försämrad sexuell funktion. 

– Den här typen av komplikationer kan innebära ett extremt lidande för patienterna. Vissa får tyvärr en mycket dålig livskvalitet, berättar Anna Martling.

Med tanke på detta är hon extra glad över att studien i förlängningen öppnar upp möjlighet för ”Watch and wait-regimen” som innebär att vissa patienter helt kan undvika operation efter genomgången strålbehandling.

Genom att avvakta låter man helt enkelt strålningen verka klart och i samband med det kan tumörerna krympa ytterligare eller i bästa fall försvinna helt.

– Studien visar att tumörerna försvinner helt hos upp till cirka 15 procent av patienterna där man väntat med kirurgi. I dessa fall kanske man i en framtid helt kan utesluta operation vilket förstås vore fantastiskt för patienterna, ja helt revolutionerande, säger Anna Martling som är påtagligt upprymd av det här positiva biresultatet av studien. 

Nya behandlingsrutiner

På Karolinska universitetssjukhuset där Anna Martling arbetar, har man redan infört nya behandlingsrutiner som ett resultat av studien.

– Det är det här som är så stimulerande med klinisk forskning. Att vi direkt kan använda resultaten och förbättra för patienterna. Det är en otrolig tillfredsställelse och något som gör att man som forskare orkar fortsätta och gneta på dag ut och dag in.

Att studien publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet Oncology är givetvis en fjäder i hatten och ett erkännande för alla som medverkat.

– Det är stort. Jag är oerhört glad för alla forskare och patienter som medverkat i studien att resultaten publicerats i en erkänd tidskrift som har så stor impact världen över. Det är en bekräftelse för att våra resultat är viktiga, säger Anna Martling.

Men hennes huvudsakliga fokus ligger på att föra tillbaka resultaten till patienterna och visa dem vad de har bidragit till. Nya projekt saknar hon inte. Nu tänker Anna bland annat studera hur man kan förhindra att tumörerna sprider sig.

– Jag älskar att forska och drivs av att förbättra för patienterna. Det är otroligt stimulerande på alla sätt och ger mig enormt mycket tillbaka, säger Anna Martling och hastar iväg till ett flyg som ska ta henne till London.

Även där ska hon träffa likasinnade, föra ut de nya kunskaperna och försöka förändra för patienter med ändtarmscancer. Arbetet slutar inte vid landsgränsen.

Anna Martling är överläkare och professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Hon är även kliniskt verksam som kirurg vid Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.