Rehabilitering är vägen tillbaka till livet  

Att komma tillbaka efter cancer är ofta både fysiskt och psykiskt påfrestande.  CancerRehabFonden hjälper patienter och närstående att få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt under och efter sjukdomen.  

Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden. Foto: Studio Hanser Hansen

Vi bad Eva Hansen, generalsekreterare, svara på några frågor.  

Varför behövs CancerRehabFonden? 

– Andra cancerorganisationer i Sverige jobbar framförallt med forskning, vilket gör oss till den enda som helt fokuserar på att hjälpa människor tillbaka till livet efter cancer. Rehabilitering är ett kraftigt eftersatt område och endast en bråkdel av alla som drabbas erbjuds det via den offentliga sjukvården. Vi brukar säga att vi är navet för cancerrehabilitering i Sverige och under 2018 anordnade vi ett stort antal program i Sverige, från norr till söder.  

Vem kan få hjälp av er?  

– Alla vuxna som får en cancerdiagnos i Sverige kan vända sig till oss, oavsett var de bor och oavsett vilken form av cancer det rör sig om och vi finansierar hela vistelsen. Även anhöriga kan få hjälp och stöd av oss och vi finansierar även resor för familjer med cancerdrabbade barn och vi ger finansiellt stöd för terminsavgifter för fysiska aktiviteter.  

Hur går det till för att få hjälp av er?  

– Ansök via vår webb. Vi har två ansökningsperioder per år, en för våren och en för hösten.  

Vilken typ av rehabilitering kan det handla om?  

– Rehabprogrammen sker på sex olika anläggningar runt om i landet och utgår från det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala cancercentrum i samverkan. Programmen leds av legitimerad personal och innehåller bland annat fysisk aktivitet, kostråd, samtalsterapi i grupp och individuellt och andra verktyg för att hantera ångest och stress. Eftersom behoven ser så olika ut är också utbudet i programmen varierade.   

Vill du läsa mer om CancerRehabFonden och deras arbete? Gå in på deras webbplats här