Ny teknik: snabb upptäckt av hudcancer

Med hjälp av så kallad teledermatoskopi kan läkare inom primärvården – med hjälp av dermatologer på distans – snabbt bedöma om patienters födelsemärken är hudcancer.

Läkaren Jan Lapins undersöker ett födelsemärke med ett dermatoskop.
"Jag känner mig personligen lika trygg med att bedöma bilden på datorn, som om jag själv satt med dermatoskopet i handen." säger Jan Lapins, överläkare och docent i dermatologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Karolinska

Jan Lapins, överläkare och docent i dermatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, ansvarar för utbildningen.

Vad är teledermatoskopi?

– Vid bedömning av födelsemärken använder man ett instrument kallat dermatoskop. Med det kan man genomlysa hudens ytligaste delar och förstora bilden så att viktiga detaljer görs synliga. Då går det att bedöma om en prick är ofarlig eller om den kan vara ett misstänkt malignt melanom. Man kan jämföra med ett cyklop.

En stor fördel är att vi experter kan göra bedömningen snabbt.

– Om man tittar ner i vattnet utan cyklop kan man bara ana vad som finns under ytan, men med cyklop får man en mycket tydligare bild av vad som sker på djupet. I projektet har vi utbildat allmänläkare vid 50 vårdcentraler i Stockholm i att använda ett speciellt dermatoskop som kopplas till mobilkameran. Bilderna skickas sedan till oss dermatologer för bedömning.  

Vad är fördelen för patienten?

– En stor fördel är att vi experter kan göra bedömningen snabbt, ofta inom 24 timmar, men senast inom några dagar. Patienter som har allvarliga hudförändringar fångas då upp och den misstänkta fläcken kan sedan snabbt tas bort redan på vårdcentralen.

En hand håller i ett dermatoskop för att undersöka ett födelsemärke
"Vid bedömning av födelsemärken använder man ett dermatoskop. Med det kan man genomlysa hudens ytligaste delar och förstora bilden så att viktiga detaljer görs synliga." säger Jan Lapins. Foto: Karolinska

– En annan fördel är att de som har godartade förändringar snabbt får en expertundersökning och slipper genomgå ett ingrepp. Tidigare har man på vårdcentralen ofta behövt ta bort födelsemärken ”för säkerhets skull”, men det behövs inte om vi tillsammans bedömer att de är ofarliga.

Finns det nackdelar?

– Jag är nog hemmablind, men vi har under projektets gång byggt upp erfarenhet och tycker att det fungerar mycket bra. Projektet genomförs av Regionalt cancercentrum Stockholm och inledningsvis arbetade vi i liten skala, med ett tiotal vårdcentraler. Från 2017 breddades projektet till att omfatta 50 vårdcentraler och från dessa får vi nu in 400 fall per månad. Vi är alltid två som tittar på varje patients bilder.

Läkaren Jan Lapin undersöker ett födelsemärke med ett dermatoskop.
"Ett mervärde är att primärvårdsläkarna som får återkoppling från oss mycket snabbt lär sig att göra korrekta bedömningar av födelsemärken redan från början." säger Jan Lapins. Foto: Karolinska

– I dag är vi sju dermatologer som är tränade att bedöma bilder på distans, men ytterligare 15 är under utbildning. Jag känner mig personligen lika trygg med att bedöma bilden på datorn, som om jag själv satt med dermatoskopet i handen.

Var finns detta tillgängligt i dag?

– Vårt projekt är Stockholmsbaserat och målet är att alla 210 vårdcentraler i Region Stockholm ska ingå efter ett generellt införande. I övriga landet vet jag att det finns liknande projekt, exempelvis i Gävle.

Finns fler fördelar?

– Ett mervärde är att primärvårdsläkarna som får återkoppling från oss mycket snabbt lär sig att göra korrekta bedömningar av födelsemärken redan från början. Samtidigt kan vår egen specialkompetens räcka till betydligt fler patienter.

– Istället för att jag träffar en patient i en halvtimme, kan jag bedöma bilden på datorn på några minuter. På så vis hinner jag också träffa fler patienter med mer komplexa problem som kräver undersökning på plats.

Läs mer om hudcancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.