Målinriktat läkemedel kan hjälpa barn med cancer

Ett nytt läkemedel var i en studie effektivt mot framskriden cancer hos barn och ungdomar som bär på särskilda genförändringar. Årets cancerforskare Ruth Palmer tycker att studieresultaten är mycket spännande. 

Ruth Palmer, Årets Cancerforskare och professor i molekylär cellbiologi. Foto: Nicke Johansson

De nya rönen presenterades av Giles Robinson på det årliga ASCO-mötet (American Society for Cancer Oncology) i USA. Medicinen, entrectinib, som är under utveckling stänger av den cancerframkallande aktiviteten i solida tumörer.

29 patienter ingick i studien. Av dessa minskade tumörerna tydligt hos alla patienter som bar på någon av tre specifika genförändringar. Det var sammantaget tolv av barnen i studien som hade tumörer med någon av de tre genförändringarna.

Viktig kugge för framtida behandlingar

Vi bad Årets cancerforskare Ruth Palmer kommentera studieresultaten och hon bedömer dem som mycket intressanta.

– Troligtvis kommer den här läkemedelsubstansen att bli en viktig kugge i framtidens behandlingsalternativ för få men väldigt specifika barncancerfall, men även för oftare förekommande vuxna patienter med cancer, säger hon. 

Ruth Palmers forskning är inriktad på barncancern neuroblastom som var en av de cancersjukdomar som undersöktes i den aktuella studien. Målet för Ruth Palmers forskning är att effektivisera och förbättra behandlingsmetoderna för neuroblastom och olika typer av lungcancer.


Fantastisk känsla vid ny upptäckt 

Ruth Palmer är professor vid Göteborgs universitet och har jobbat med cancerforskning sedan 1991. Tidigare i år tilldelades hon utmärkelsen Årets cancerforskare av Cancerfonden.

Hon berättar att det ibland kan gå långa perioder utan någon som helst framgång. Att det då gäller att bara fortsätta. För plötsligt kommer genombrottet.

– Det är en fantastisk känsla, när man gör en ny upptäckt. Magen drar ihop sig, man får gåshud och pulsen rusar, säger Ruth Palmer. 

Under vecka 24 kommer Ruth Palmer att ta över Cancerfondens Instagramkonto och berätta mer om sin cancerforskning. Följ oss där!