Lovande nytt sätt angripa cancer

Ett fantastiskt genombrott som kan bli ett helt nytt angreppssätt vid cancer. Forskare har nu visat att de kan hämma cellens egna kraftverk, mitokondrierna, i cancerceller hos möss. Det stoppar cancercellernas tillväxt.

Man framför labbänk
Nils-Göran Larsson i labbet. Foto: Gustav Mårtensson

– Cancer är ett stort problem och det är bra om vi kan hitta nya principer för cancerbehandling. Vår forskning är fortfarande grundforskning på djur, men den är ett bevis för en ny princip, säger Nils-Göran Larsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

Han har bedrivit forskningen i samarbete med cancerforskarna Claes Gustafsson och Maria Falkenberg, båda professorer vid Göteborgs universitet. De första idéerna om att hämma mitokondrier skissade de upp i början av 2000-talet.

Olika sätt påverka mitokondrier

Mitokondrierna är cellens egna kraftverk som skördar energi från mat och näring och sedan producerar en substans som heter ATP. ATP är kroppens energivaluta som driver en massa olika processer i kroppen, till exempel tillväxt av celler.

Idén att hämma mitokondriefunktionen har testats tidigare i forskning som ett sätt att angripa cancerceller. Det har då alltid lett till många biverkningar eftersom ATP och energiproduktionen behövs på så många ställen i kroppen och också är avgörande för friska cellers tillväxt.

Hämmar snabbväxande celler

Det som är nytt nu är att de tre forskargrupperna har hittat ett sätt att hindra att nya mitokondrier överhuvudtaget bildas. Det gör de med hjälp av en substans som skulle kunna bli ett läkemedel om det testas vidare. Denna substans, eller hämmare, riktar sig mot mitokondriernas eget genetiska material, mtDNA, som är viktig för bildandet av nya mitokondrier.

– Tumörceller måste växa och bilda nya mitokondrier. Men normala celler påverkas ganska lite om man hämmar dem under några veckor som det är tal om här. Vi såg ingen påverkan på blod, lever eller njurar hos de möss som fick substansen, förklarar Nils-Göran Larsson.

Hoppas på läkemedel

Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature. Nu hoppas forskarna att något läkemedelsbolag ska ta vid och utveckla hämmaren till ett läkemedel som kan användas av människor.

– Vi har visat en ny väg framåt och det har vi kunnat göra tack vare stödet från er som skänkt pengar till Cancerfonden. Grundforskning är viktigt för att hitta nya principer för behandling och Cancerfonden är en av de viktigaste finansiärerna i Sverige för detta.


Publikation

“Small molecule inhibitors of human mitochondrial DNA transcription”. Nina A. Bonekamp, Bradley Peter, Hauke S. Hillen, Andrea Felser, Tim Bergbrede, Axel Choidas, Moritz Horn, Anke Unger, Raffaella di Lucrezia, Ilian Atanassov, Xinping Li, Uwe Koch, Sascha Menninger, Joanna Boros, Peter Habenberger, Patrick Giavalisco, Patrick Cramer, Martin S. Denzel, Peter Nussbaumer, Bert Klebl, Maria Falkenberg, Claes M. Gustafsson och Nils-Göran Larsson. Nature, online 16 december 2020, doi: 10.1038/s41586-020-03048-z.


Liknande innehåll