Kronprinsessan tar del av senaste forskningen

I samband med årets Rosa Bandet-kampanj fick H.K.H Kronprinsessan Victoria ta del av den senaste forskningen genom att följa en cancerpatients resa på Karolinska universitetssjukhuset.  

Foto: Micael Engström

– Vi är mycket stolta över att Kronprinsessan, även i år, vill vara med och uppmärksamma Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, och som kampanjens officiella beskyddare närvara vid en rundvandring för att ta del av den senaste forskningen på plats, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

H.K.H Kronprinsessan Victoria. Foto: Micael Engström

Under besöket på Karolinska fick Kronprinsessan följa en cancerpatients väg in i sjukvården genom en fiktiv berättelse. 

Kronprinsessan fick i laboratoriet bland annat se hur vävnad tas om hand, dels för sjukvård och dels för forskning. Hon fick även se hur immunceller av typen NK-celler kan användas i cancerbehandling.

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, H.K.H Kronprinsessan Victoria och Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. Foto: Micael Engström

– Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Rosa Bandet-kampanjen blivit något av en folkrörelse. En kampanj som förenar och berör människor över hela Sverige, säger Ulrika Årehed Kågström.