EU:s cancerplan – vad innehåller den? 

År 2035 beräknas cancer vara den enskilt största dödsorsaken inom EU. EU-kommissionen har tagit fram en cancerplan för att förändra det. Nu har vi tagit fram en guide för att ge beslutsfattare i Sverige stöd för att komma närmare målet om att besegra cancer.

Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare

Cancer berör oss alla. En av tre kommer någon gång under sitt liv att få en cancerdiagnos och i Sverige insjuknar ca 65 000 personer i cancer varje år.

Under 2020  fick 2,7 miljoner människor i EU en cancerdiagnos  och 1,3 miljoner avled av cancer, däribland 2 000 barn och unga. Prognoser visar att 100 000 personer kommer bli sjuka i cancer årligen inom 20 år. 

Om det inte vidtas kraftfulla åtgärder nu väntas cancerfallen öka med 24  procent fram till 2035 och då bli den vanligaste dödsorsaken i EU.

En cancerplan för att bekämpa cancer

I februari 2021 presenterade EU-kommissionen en europeisk plan för att bekämpa cancer. Planen syftar till att minska antalet personer som insjuknar och dör i cancer i Europa: Europe’s Beating Cancer Plan

Vi har tagit fram en guide som innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna i cancerplanen.

Med guiden som underlag vill vi ge beslutsfattare stöd att identifiera de åtgärder som behövs för att öka takten i arbetet med att besegra cancer med hjälp av EU:s cancerplan.

Vår guide till cancerplanen 

Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande säger i en kommentar:

Målet med EU:s cancerplan är att alla i EU ska få den cancerbehandling de behöver. Alla har en relation till cancer. Därför måste vi arbeta för prevention, tidig diagnos och för jämlikhet inom vården.

EU:s cancerplan – vad innehåller den? 

EU:s cancerplan består av tydliga målsättningar, förslag på nationella prioriteringar och konkreta satsningar.

Den innehåller åtgärder som ska stödja, samordna och komplettera medlemsländernas åtgärder i form av politiska mål samt tio flaggskeppsinitiativ. 

Kopplat till planen har EU-kommissionen avsatt 4 miljarder Euro under perioden 2021-2027. 

Planen har fokus på hela sjukdomskedjan och fokuserar på fyra huvudområden: 

  • förebyggande arbete
  • tidig upptäckt
  • diagnos och behandling
  • och bättre livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare.

En av planens viktigare anslag är att den betonar betydelsen av ett helhetsperspektiv som omfattar hela sjukdoms- och vårdkedjan. Den samordnas och följs upp genom en tidssatt färdplan med mätbara indikatorer. 

4 miljarder Euro

Medlemsländerna uppmanas att använda alla finansieringsmöjligheter som finns inom budgeten på 4 miljarder Euro för att implementera åtgärderna. 

Genom att implementera åtgärderna i planen och använda de goda finansieringsmöjligheterna kan Sverige komma närmare målet att besegra cancer. 

– EU:s cancerplan är också omfattande. I planen sätts det upp tydliga mätbara mål, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, och fortsätter:

Det som gör att EU:s cancerplan bör vara en förebild i det svenska cancerarbetet är dels att den omfattar hela sjukdomskedjan, från forskning och prevention till vård, rehabilitering och livsvillkor för canceröverlevare.

– Det finns också rejält med ekonomiska medel knutna till planen, samt en tidsatt och tydlig färdplan för hur de olika målen ska kunna nås. Det borde Sverige inspireras av.

Vår guide till cancerplanen

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.