Delaktighet ökar överlevnad

För män med prostatacancer har möjligheten att  beskriva symtom och biverkningar i en digital enkät förbättrat både vården och den egna kunskapen om sjukdomen.

kvinna i korridor
Ingela Franck Liss-brant, överläkare på Prostatacancercentrum i Göteborg. Foto Karin Nordin.

Den digitala enkäten heter Patientöversikt prostatacancer (PPC) och består bland annat av 22 frågor om patientens hälsa och livskvalitet som besvaras inför varje läkarbesök.

Informationen omvandlas till en bild av en cirkel där varje bit av cirkeln är ett symtom. Lyser tårtbiten för till exempel smärta grön så är mannen smärtfri. Är den däremot illröd innebär det ett allvarligt problem.

Tillsammans diskuterar sedan läkare, patient och ofta även närstående den bild som vuxit fram.

Patientens egen värdering

– Det som gör PPC så starkt är att det innefattar patientens egen uppfattning av symtom, biverkningar och livskvalitet, säger Ingela Franck Liss-brant, överläkare på Prostatacancercentrum i Göteborg och vice ordförande i Nationella prostatacancerregistret, som varit med att ta fram PPC.

Patientrapporterade mått visar sammanlagd livskvalitet.
Med verktyget Patientöversikt prostatacancer svarar patienten på frågor om symtom, biverkningar och livskvalitet. Informationen omvandlas till en överskådlig bild.

– Innan mötet med patienten går jag igenom svaren och är på det sättet mentalt förberedd. I konsultationen kan jag då lägga tonvikten på det som bekymrar patienten mest. Traditionellt sett är konsultationen ofta styrd av läkarens frågor samt egna tolkningar av patientens besvär. Nu står i stället patientens beskrivning av hur den upplever sin situation i centrum.

Blir en förberedelse för behandling

För männen kan frågorna i enkäten innebära att de är bättre förberedda på den behandling de ska genomgå.

– Det blir ett lärande, man förstår vilka symtom och biverkningar som är vanliga vid prostatacancer och då blir besvären ofta lättare att acceptera.

Beskriver måendet

PPC kan användas i hela Sverige men alla regioner har inte infört systemet. I Göteborg har PPC funnits sedan 2016 för patienter med spridd prostatacancer och är bland annat en hjälp att bedöma när det är dags att förändra behandlingen.

– En svår del i mitt arbete är att avgöra när jag ska byta eller avbryta en behandling. Genom PPC ser jag hur patienten beskriver sitt mående och det är en mycket viktig del i mina beslut, säger Ingela Franck Lissbrant.

Hjälper i val av behandling

På flera andra håll i landet kommer även män som genomgår botande behandling att börja använda PPC under 2020.

– Uppgifterna som männen lämnar blir då en vägledning när valet av behandling görs.

Betydelsen av att patienten själv får rapportera sina symtom har utvärderats i internationella forskningsstudier. Vissa studier har då visat att när patienten själv får rapportera symtom kan det öka överlevnaden.

– Då handlar det om att upptäcka biverkningar eller tumörutveckling tidigare än vid de traditionella tremånaders-kontrollerna. Det gör att man kan styra om behandlingarna så att de blir effektivare eller byta behandling i tid.

Vården går från en hierarki där läkaren bestämmer det mesta till att patientens delaktighet i vården ökar.

I utvecklingen av framtidens sjukvård är verktyg som PPC en central del, säger Ingela Franck Lissbrant.

– Vården går från en hierarki där läkaren bestämmer det mesta till att patientens delaktighet i vården ökar. I framtiden hoppas jag att verktyg som PPC blir händelsestyrda. Patienten väljer då själv när han vill rapportera in hur han mår. Om symtomen ökar är det en signal till vården som då snabbt kan boka in ett fysiskt besök.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.