Delade erfarenheter ger styrka på vägen tillbaka

Vid Rehabcenter Sfären i Solna får cancerpatienter kunskap, inspiration och verktyg för att ta itu med ”livet efter cancern”. Bland det mest uppskattade är möjligheten att dela erfarenheter och tankar med andra cancerpatienter.

På rehabiliteringscentrumet Sfären tränar och samtalar cancerpatienter i grupper. Det skapar en dynamik som visar sig fungera bra. Foto: Melker Dahlstrand.

Det finns cirka 200 olika cancerdiagnoser, och var och en av dem kan ge upphov till en flora av bekymmer – från inkontinens till relationsproblem. Lägg sedan till att personerna som drabbas är av olika kön och ålder och representerar olika personligheter, livsstilar och erfarenheter. Allt detta betyder att det är omöjligt att generalisera när det gäller cancerrehabilitering – alla patienter måste bemötas utifrån sina unika behov, med en verktygslåda av insatser.

Det är detta tankesätt som ligger till grund för den onkologiska rehabiliteringsverksamheten vid Rehabcenter Sfären. De ljusa lokalerna ligger omgivna av grönska och vatten i södra Bergshamra – inte så långt från Naturhistoriska riksmuseet.

Centret drivs av den Göteborgsbaserade stiftelsen Bräcke diakoni som arbetar med utbildning, vård och omsorg på flera platser i landet.

– Onkologisk rehabilitering startade vi våren 2011, då som en del av Röda Korsets sjukhus, berättar Lotta Billgert, verksamhetschef och sjuksköterska.

Bräcke diakoni tog över verksamheten 2014. Arbetssättet är det som ibland kallas ”cancerinternat”, det vill säga fem eller tolv dagars vistelse på centret med ett program som bland annat innefattar fysisk aktivitet och information, kostråd samt gruppsamtal.

– Våra grupper är sammansatta av max åtta personer. Ibland omfattar de olika diagnoser, ibland är de sammansatta enligt ett tema, till exempel gynekologisk cancer eller huvud-halscancer, säger Lotta Billgert.


Rehabilitering
Det ökade antalet cancerpatienter och överlevare ställer stora krav på uppföljning och rehabilitering. 
Läs en sammanfattning av kapitlet Rehabilitering från årets Cancerfondsrapport här. 

Foto: Melker Dahlstrand

Varje grupp som vistas på Sfären representerar en unik skara människor och har sin egen dynamik. Programmet är uppbyggt enligt principen ”hjälp till självhjälp”. De fyra, fem punkterna per dag är början på något som varje deltagare kan utveckla vidare själv, så som avspänningsteknik, mindfulness och olika motionsformer. Möjligheten att tala om sina upplevelser går som en röd tråd genom vistelsen på Sfären.

– Det här samtalet pågår hela tiden. Våra besökare delar sina erfarenheter med både personal och andra patienter, exempelvis om behandlingar och om hur familjelivet påverkats. Det är oerhört angeläget för de flesta att prata med andra som har varit med om samma sak. Många av dem blir viktiga för varandra, även efter det att vistelsen här är över, säger Lotta Billgert.

Kognitiva problem En annan viktig sak är att höja den medicinska kunskapsnivån så att alla deltagare kan förstå sina egna reaktioner och avläsa tecken på problem på ett tidigt stadium. Sömnkvalitet är ett viktigt område, ett annat fatigue, det vill säga kronisk trötthet.

– Det här kan vara en riktig aha-upplevelse när de inser att kognitiva problem och dåligt minne är en del av reaktionen efter cancersjukdomen och inte ett tecken på att de håller på att bli glömska, säger Lotta Billgert.

Vistelserna på Sfären uppskattas mycket av de flesta deltagare. Märkligt nog är kännedomen om vistelserna begränsad, även det faktum att de kan erbjudas kostnadsfritt – antingen finansierade av Stockholms läns landsting eller av CancerRehabFonden.

– Våra program passar naturligtvis inte alla, men det är många fler som skulle kunna komma hit. Det händer att vi har platser tomma och faktum är att vi egentligen har resurser för att ta in två grupper i månaden, istället för – som nu – en i månaden.

Ur Cancerfondsrapporten 2017