Stöd till fond för cancerdrabbade i Ukraina

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström

Cancerfonden har valt att ansluta sig till The Union for International Cancer Control's (UICC) solidaritetsfond för att stödja cancerorganisationer i Ukraina och regionen med 500 000 kr.

Solidaritetsfonden har upprättats mot bakgrund av den snabbt föränderliga situationen i Ukraina och omvärlden. Fonden är ett svar på på sina medlemmars begäran om att att stödja behoven hos cancerorganisationer som stöttar cancerpatienter som drabbats av konflikten.

Cancerdrabbade blir utan vård

Med en påfrestad hälso-och sjukvård får majoriteten av cancerdrabbade i konfliktdrabbade områden inte den nödvändiga vård de är i behov av. UICC kommer att fördela insamlade medel till de organisationer som drabbas hårdast av konflikten i Ukraina.

Pengarna kommer bland annat finansiera mediciner och utrustning, återbygga skadad egendom, hjälpa vårdpersonal som behandlar cancerdrabbade, samt stötta cancerforskningen i regionen.

Samtidigt visar, som så många andra UICC-medlemsorganisationer i andra delar av världen som drabbats av konflikter och oroligheter, cancerorganisationer i den drabbade regionen anmärkningsvärd motståndskraft.

Planerad kemoterapi och psykologisk hjälp

Bland annat har Ukrainas nationella cancerinstitut inrättat en direktlinje för psykologisk hjälp och återupptagit planerad kemoterapi från och med i början på mars.

Välgörenhetsstiftelsen Tabletochki, som stödjer barn med cancer och ukrainska barnsjukhus, har skapat en donationssida för att täcka antimikrobiella läkemedel, cancerläkemedel och behandling för barn med cancer.

Internationell samverkan gör skillnad

I konflikten i Ukraina hamnar sjukvården i skottlinjen med en förödande inverkan på människors liv och på hälso- och sjukvården. I en sådan här extrem situation blir behovet av internationell samverkan än tydligare.

Givarviljan och engagemanget hos alla medlemsorganisationer som väljer att stödja cancerdrabbade i Ukraina gör mig både tacksam och stolt.

Givarviljan och engagemanget hos alla medlemsorganisationer som väljer att stödja cancerdrabbade i Ukraina gör mig både tacksam och stolt, säger Ulrika Årehed Kågström generalsekreterare Cancerfonden.

Fonden kommer att inrättas i Genève under ledning av UICC och dess styrelse med hjälp av experter som kommer att fatta beslut om utbetalning efter behoven hos medlemmarna i Ukraina och de omgivande länderna.

Framöver kommer UICC att undersöka hur man bäst kan stödja konfliktsituationer som orsakar betydande störningar i cancervården, vilket äventyrar den pågående behandlingen av människor som lever med cancer, särskilt när de fördrivs från sina hem och vårdplatser.

För intresse av donationer till solidaritetsfonden: kontakta UICC på info@uicc.org.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.