Blodprov kan upptäcka äggstockscancer tidigare

Forskare kan ha hittat ett nytt sätt att hjälpa kvinnor som har en ärftligt ökad risk för äggstockscancer. Med blodprover var fjärde månad kan cancern upptäckas tidigare, då chansen till botande behandling är större.

För kvinnor i vårt land är risken att drabbas av äggstocks- eller äggledarcancer någon gång i livet 1-2 procent.

 – Men har man sjukdomen i familjen är risken mycket högre. För en del av dessa kvinnor med hög ärftlig risk kan de nya forskningsresultaten vara goda nyheter, förklarar Elisabet Hjerpe, överläkare vid Radiumhemmet.


Elisabet Hjerpe, överläkare vid Radiumhemmet.

Äggstockscancer kan botas om den upptäcks så tidigt att cancern helt och hållet kan opereras bort. Tyvärr är symtomen diffusa och denna cancer upptäcks oftast inte förrän den hunnit sprida sig.

För kvinnor med hög risk att drabbas rekommenderar läkarna en förebyggande operation efter avslutat barnafödande. Då tas äggstockar och äggledare bort. Den hormonproduktion som då försvinner kan ersättas med hormonbehandling upp till en ålder då klimakteriet annars skulle ha inträtt.

För de kvinnor som av något skäl inte vill eller kan genomgå en förebyggande operation, kan metoden i den nya studien vara en möjlighet.

I studien följde brittiska forskare 4 348 kvinnor som hade en livstidsrisk för äggstockscancer på minst tio procent. Kvinnorna lämnade blodprov var fjärde månad och nivån av ämnet CA125 mättes. Detta ämne ökar vid bland annat äggstockscancer. Om värdet var förhöjt, undersöktes kvinnan med ultraljud (vilket annars skedde en gång per år).

Under fem år hittades 19 fall av äggstockscancer. Majoriteten av dem var då i de tidiga stadier då botande operation är möjlig. När forskarna hade slutat att följa kvinnorna med blodprov var fjärde månad inträffade ytterligare 18 fall av äggstockscancer i gruppen. Den stora majoriteten av dessa fall upptäcktes i stället i långt framskridna stadier av sjukdomen.

– Hur tidigt äggstockscancer upptäcks är den faktor som är mest avgörande för hur det går, framhåller Elisabet Hjerpe.

– Studien är för liten för att bevisa att metoden ökar överlevnaden, men hos de kvinnor som inte vill genomgå förebyggande operation verkar en eventuell cancer på detta sätt kunna upptäckas tidigare. Vi kommer att diskutera resultaten i bland annat nationella vårdprogramgruppen för att se om vi bör förändra vår uppföljning av kvinnor med ärftlig risk för äggstockscancer.

 

Helene Wallskär

Artikeln är ur Rädda Livet. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.