17 globala mål i Agenda 2030

FN-resolutionen Agenda 2030 med 17 globala mål syftar till att driva på förändringar mot ett hållbart samhälle.

Sveriges regering beslutade redan 2016 att vi ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan såväl som i det globala arbetet.

I det inryms även arbetet med prevention, forskning och vård där Cancerfonden redan arbetar för en mer hållbar utveckling.

193 länder med samma mål

Agenda 2030 har antagits av 193 länder världen över och den svenska regeringen har utarbetat en handlingsplan för hur Sverige ska bidra till att målen i resolutionen uppnås.

Det ger Cancerfonden en ny möjlighet att medverka till att de här frågorna får större synlighet när politiska beslut ska fattas.

Genom ett utökat fokus på hållbarhet skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling i vårt eget land, samtidigt som vi bidrar och tar ansvar för en positiv utveckling globalt.

Med Agenda 2030 vidgas fokus från överlevnad till att människor så långt det är möjligt ska leva hållbara, långa och friska liv. För Cancerfonden passar det väl in i vårt arbete för en mer prioriterad cancerprevention, en god och jämlik cancervård och bättre förutsättningar för cancerforskningen.  

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.