Lindblad, Joakim – Towards screening for oral cancer: A trustworthy AI-based diagnostic support system for early detection of oral cavity and oropharyngeal cancer

Joakim Lindblad
Uppsala universitet
2023
Finansieras med
2 400 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Cancer i munhåla och svalg är betydligt vanligare än många andra typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer. Antalet fall av muncancer ökar i Sverige, främst hos yngre personer. Omkring 1100 personer insjuknar varje år i muncancer i Sverige. En tidig diagnos innebär att sjukdomen i de flesta fall kan behandlas med gott resultat. Dessvärre upptäcks ofta cancern sent, när den redan har spridit sig i kroppen. För att tidigt upptäcka cellförändringar så vill vi utföra kontroller hos tandläkaren, som ju de flesta besöker regelbundet. Med ett enkelt och smärtfritt borstprov som tar en knapp minut så kan celler samlas in för medicinsk analys.

Beskrivning

Genom att undersöka borstprovet i mikroskop så kan man identifiera maligna förändringar och i så fall behandla sjukdomen. Det är dock svårt och tidsödande att leta efter cellförändringar i mikroskop, vilket gör det orimligt dyrt att testa många personer på det sättet. Det här forskningsprojektet handlar om att ta hjälp av artificiell intelligens (AI) för att snabbt och pålitligt analysera proverna. Vi har tränat upp ett neuronnät så att det kan känna igen cancerceller och hjälpa till med den medicinska bedömningen. Vi har provat metoden i liten skala och den fungerar bra. Nu vill vi skala upp våra tester och också ställa en mer exakt diagnos.

Mål

Vår förhoppning är att man tidigare och snabbare kan diagnostisera och därmed minska antalet fall av cancer i munhåla och svalg. Borstmetoden vi utvecklat är enkel, och smärtfri. Med AI-understödd analys så kan hela processen göras både snabb och billig. Kan vi nu visa i större tester att metoden är pålitlig och säker så finns det inga hinder för att införa regelbundna tester för att upptäcka muncancer hos tandläkaren. En tidig upptäckt och diagnos ökar markant chanserna för att bli frisk igen och innebär också en enklare behandling och minskad påfrestning på sjukvårdssystemet; en betydande vinst för både individ och samhälle.