Hedenfalk, Ingrid Amina – On the Origins and Evolution of Epithelial Tubo-/Ovarian Cancer Subtypes and Their Ecosystems – Earlier Detection, Risk Stratification and Smarter Treatments for Better Outcomes

Ingrid Amina Hedenfalk
Lunds universitet
2022
Finansieras med
3 000 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Tubar- och ovarialcancer (äggstocks/äggledarcancer) upptäcks ofta sent och är därför förknippat med en dålig prognos. Det är idag inte känt vilka celler som ger upphov till cancerutveckling i äggstockar och äggledare eller vilka mekanismer som ligger bakom sjukdomens aggressiva egenskaper eller varierande svar på behandling. Mer kunskap om sjukdomens uppkomst, mikromiljö och utveckling krävs och skulle kunna leda till tidigare upptäckt och mer individanpassad vård.

Beskrivning

Genom att studera frisk äggstocksvävnad från kvinnor med ärftlig risk att utveckla tubar- och ovarialcancer och endometriosvävnad från kvinnor som senare i livet utvecklat ovarialcancer hoppas vi öka kunskapen om de molekylära mekanismerna bakom cancerinitiering och utveckling. Vi hoppas kunna identifiera tidiga genetiska förändringar och i vilka celler dessa uppstår. Vi vill även utveckla ett diagnostiskt test för tidig detektion av tubar- och ovarialcancer, och vi studerar vad som händer under behandling av tubar- och ovarialcancer, både i cancercellerna och i de omgivande cellerna.

Mål

Målet är att förstå varför vissa kvinnor löper ökad risk att utveckla tubar- och ovarialcancer. Kunskapen skulle kunna användas för att utveckla diagnostiska markörer och för att utveckla målstyrd, individanpassad behandling. Stratifiering av ovarialcancerpatienter baserat på tumörernas egenskaper kan användas för individanpassat patientomhändertagande, inklusive målstyrda behandlingar och därmed bättre överlevnad. Tidigare upptäckt av sjukdomen skulle öka möjligheterna till framgångsrik behandling.