Dabrosin, Lina Charlotta Maria Deborah – The microenvironment in normal and malignant breast tissues - a novel target for breast cancer prevention and therapy

Lina Charlotta Maria Deborah Dabrosin
Linköpings universitet
2022
Finansieras med
5 250 000 kr
Diagnos: bröstcancer
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

En av åtta kvinnor drabbas av bröstcancer. Majoriteten av alla bröstcancrar är östrogenkänsliga. Anti-östrogen behandling förhindrar återfall i mindre än hälften av dessa. Mammografisk täthet och exponering för könshormoner ökar risken att drabbas men orsakerna är okända. En tredjedel av alla kvinnor mellan 40-50 år har förstadier av cancer i körtelcellerna men mindre än 1% har bröstcancer. Dvs. förändringar utanför körtelcellerna, i den omgivande vävnaden, den så kallade mikromiljön, är nödvändig för att bröstcancer ska utvecklas. I projektet studeras samspelet mellan cellerna i mikromiljön då denna reglering idag inte är fullständigt känd.

Beskrivning

Mikromiljön i bröstet är unik och svår att efterlikna experimentellt. Vi har därför utvecklat flera metoder för studierna. Vi har upptäckt att östrogen påverkar proteiner som är viktiga för inflammation och blodkärlsnybildning. Dessa proteiner kan användas i behandling mot östrogenberoende bröstcancer vilket kommer testas i projektet. Vi har även visat att inflammation är mer uttalad i mammografiskt täta bröst. På grund av detta har vi utfört vi en explorativ klinisk studie med anti-inflammatorisk behandling till kvinnor med täta bröst. De preliminära resultaten är lovande och en fördjupad analys av dessa planeras i det sökta projektet.

Mål

Våra fortsatta studier kommer att i detalj kartlägga viktiga funktioner i både normalt och canceromvandlat bröst och flera nya experimentella behandlingar kommer att testas. För att minska risken för bröstcancer och utveckla nya behandlingsprinciper är det mycket viktigt att utreda östrogenmedierade effekter på bröstvävnad och kartlägga biologin i täta bröst. Detta projekt undersöker, på ett innovativt sätt, händelser i mikromiljön och har potential att hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa i framtiden.