Socioekonomiska skillnader

Hur påverkar socioekonomisk tillhörighet hälsa, medellivslängd och risken för dödlighet i cancer? En hel del, verkar det som. Skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper är stora och ökande och många liv skulle kunna räddas om alla patienter inom alla cancerdiagnoser fick chansen till lika hög överlevnad som de med eftergymnasial utbildning och hög inkomst.


 

Vidgade hälsoklyftor ökar dödligheten

Medellivslängden för personer med hög utbildning och inkomst är 5 år längre än för dem med låg inkomst och enbart grundskola som högsta utbildningsnivå.

Tre huvudsakliga orsaker

Socioekonomi påverkar screening

Var femte kvinna i Sverige deltar inte i mammografi och screening med tillräcklig regelbundenhet för att förebygga dödlighet. Men det finns hopp om förändring.

Det här görs för att påverka

Omotiverade skillnader i vården

Sverige har en offentligt finansierad sjukvård som alla ska ha samma tillgång till. Ändå ökar hälsoklyftorna i samhället. Fenomenet kallas ibland välfärdsparadoxen.

Välfärdsparadoxen – så här funkar den