Bröstcancer

Drygt 70 procent av alla bröstcancertumörer upptäcks hos kvinnor 55 år eller äldre, det vill säga kvinnor som är i, eller har passerat, klimakteriet. De senaste tio åren har ökningen av bröstcancertumörer varit i genomsnitt 2,4 procent per år och de senaste 20 åren är ökningen 1,7 procent per år.

Nya läkemedel ökar överlevnaden 

Bröstcancer är ett tydligt exempel på den snabba medicinska utvecklingen inom cancervården de senaste 20-30 åren. Med hjälp av screening, mammografi, förbättrade behandlingsmetoder och nya läkemedel har överlevnaden i bröstcancer ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. De regionala skillnaderna är relativt små. Med undantag för väntetider och vissa behandlingar håller bröstcancervården en jämn och hög nivå över hela landet. Förhållandevis många regioner når också de uppställda målen i kvalitetsregistret.

Västra Götaland når tre av målen 

Västra sjukvårdsregionen består av endast två regioner, Västra Götaland och Halland. Västra Götaland når tre av de högre målen för jämförelsens sex indikatorer. Halland når målet för ett av de högre målen.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2017 registrerades 10 319 tumörer hos 7 824 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer.

Bröstcancer – symtom, orsak, behandling

Indikatorer för jämförelsen

Observerad 5-årsöver-levnad

Observerad överlevnad anger kvinnor som lever fem år efter diagnos, målet är 88 procent. Många av dem befinner sig fortfarande under behandling. Dödsorsak för avlidna kvinnor kan ha varit annan än bröstcancer. Av Västra sjukvårdsregionens regioner ligger Halland högst med 83 procent. Västra Götaland är inte långt efter med 81 procent.


 

Hormonell behandling

Hormonell behandling bör erbjudas alla kvinnor med östrogenreceptorpositiv bröstcancer. För kvinnor med mycket låg risk för återfall kan man avstå från hormonell behandling förutsatt att de är informerade om balansen mellan risk och nytta. I bröstcancerregistret finns en hög målnivå, 90 procent och en låg, 80 procent. Västra Götaland når den högre målnivån med 91 procent och Halland den lägre målnivån med 88 procent.

MÅL 80-90%
RIKET 88%


Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart

Att de specialister och professioner som ingår i vårdkedjan deltar i multidisciplinära konferenser (MDK) och formulerar behandlingsrekommendationer för patienten, har stor betydelse för att uppnå en jämlik, kunskapsstyrd vård med högsta tänkbara kvalitet. Inom bröstcancervården når fler än hälften av regionerna målet att 99 procent av patienterna ska handläggas vid MDK. Inget av Västra sjukvårdsregionens regioner når målet men både Halland och Västra Götaland ligger precis under på 98 procent.

MÅL 99%
RIKET 98%


Kontaktsjuksköterska

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter erbjudas en kontaktsjuksköterska. I bröstcancerregistret finns två målnivåer, en hög, 95 procent och en låg, 80 procent. Samtliga regioner i Sverige, utom en, når över den högre målnivån. Båda regionerna i Västra sjukvårdsregionen klarar det högre målet. Halland har en 100-procentig andel patienter som enligt journal har erbjudits en kontaktsjuksköterska. I Västra Götaland är det 98 procent.

MÅL 80-95%
RIKET 98%


Sentinel nodeoperation

Vid en sentinel nodeoperation avlägsnas lymfkörtlar i armhålan för att analyseras för spridning av bröstcancerceller dit. Det har betydelse för behandlingsval efter operation. Tekniken innebär bland annat att risken för besvär från armen, så som smärta och svullnad, är mindre än vid en större operation i armhålan. I bröstcancerregistret finns en hög målnivå, 95 procent och en låg, 90 procent. Västra Götaland når den högre målnivån med 95 procent och Halland den lägre målnivån med 92 procent.

Värmland och Gävleborg når upp till 97 procent. Västmanland 96, Örebro 95 och Uppsala 94 procent.  Dalarna ligger precis över den lägre målnivån med 91 procent medan Södermanland hamnar under med 89 procent.

MÅL 90-95%
RIKET 94%

Väntetid operation

Målet är att andelen kvinnor opererade inom 28 dagar från välgrundad misstanke ska vara 80 procent. Ibland krävs mer avancerad utredning vilket kan förlänga tiden. Startpunkten för indikatorn kan bedömas olika. Skillnader ska därför tolkas med försiktighet. I Halland får 49 procent av patienterna behandling inom 28 dagar. I Västra Götaland är motsvarande siffra betydligt lägre, endast 27 procent. Det gör regionen till ett av de två sämst placerade i denna jämförelse.

   
Kronoberg 97 %
Norrbotten 91 %
Gotland 83 %
MÅLNIVÅ 80 %
Värmland 69 %
Blekinge 65 %
Jämtland Härjedalen 60 %
Västmanland 55 %
Örebro 55 %
Halland 49 %
Kalmar 46 %
Västerbotten 45 %
Skåne 44 %
Gävleborg 41 %
Jönköping 41 %
RIKET 41 %
Dalarna 38 %
Uppsala 38 %
Södermanland 34 %
Västernorrland 32 %
Stockholm 31 %
Östergötland 27 %
Västra Götaland 27 %Källor:
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC, 2017
Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna Jämförelser, 2018
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.