Prostatacancer

Gotland når målet för en av de sju kvalitetsindikatorerna i jämförelsen, medan Stockholm inte når målet för någon indikator. Väntetiden för operation för prostatacancer i Stockholm är densamma som riksgenomsnittet på 134 dagar.

Vård av prostatacancer i Stockholms sjukvårdsregion

Bröstcancer

Gotland når målet för fyra av sex indikatorer i jämförelsen medan Stockholm bara når målet för två. Gotland är också tillsammans med Uppsala en av de två regioner i Sverige som når målet för 5-årsöverlevnad på 89 procent. Vad gäller operation mot bröstcancer har Stockholm de längsta väntetiderna i landet.

Vård av bröstcancer i Stockholms sjukvårdsregion

Tjocktarmscancer

Gotland når målet för fyra av de sex kvalitetsindikatorerna och Stockholm en. När det gäller väntetider för behandling av tjocktarmscancer har Stockholms vårdregion kortast väntetid, medan båda har höga procent vad gäller 5-årsöverlevnad.

Vård av tjocktarmscancer i Stockholms sjukvårdsregion

Lungcancer

Gotland når ett av de högst ställda målen i de övriga kvalitetsindikatorerna medan Stockholm inte når det högsta målet för någon indikator när det gäller lungcancer. Gotland når även målet för väntetid på behandling med mediantiden 24 dagar – näst snabbast i landet. 

Vård av lungcancer i Stockholms sjukvårdsregion

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.