Prostatacancer

Inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion råder relativt stora skillnader i hur målen uppnåtts när det gäller prostatacancer. Vissa regioner ligger högt i måluppfyllelse medan andra återfinns i den nedre delen. Uppsala når tre av de uppsatta målen för indikatorer som ingår i kartläggningen. 

Vård av prostatacancer Uppsala-Örebro

Bröstcancer

Uppsala är en av Sveriges två regioner med högst överlevnad för bröstcancer – hela 89 procent. Men ingen region i området Uppsala-Örebro sjukvårdsregion når målet för väntetider för operation – här finns stort utrymme för förbättring. 

Vård av bröstcancer Uppsala-Örebro

Tjocktarmscancer

I Uppsala-Örebros sjukvårdsregion syns tydliga skillnader mellan regionerna vad gäller väntetid mellan diagnos och behandlingsstart av tjocktarmscancer. I vissa regioner är väntetiden dubbelt så lång som de uppsatta målen. 

Vård av tjocktarmscancer Uppsala-Örebro

Lungcancer

De sju regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ligger både högt och lågt jämfört med övriga regioner i landet när det gäller vård av lungcancer. Flera av dem når målet för väntetid mellan remiss och behandling. 

Vård av lungcancer Uppsala-Örebro

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.