Bröstcancer

Drygt 70 procent av alla bröstcancertumörer upptäcks hos kvinnor 55 år eller äldre, det vill säga kvinnor som är i, eller har passerat, klimakteriet. De senaste tio åren har ökningen av bröstcancertumörer varit i genomsnitt 2,4 procent per år, och de senaste 20 åren är ökningen 1,7 procent per år. 

Bröstcancervården håller jämn nivå 

Bröstcancer är ett tydligt exempel på den snabba medicinska utvecklingen inom cancervården de senaste 20-30 åren. Med hjälp av screening, mammografi, förbättrade behandlingsmetoder och nya läkemedel har överlevnaden i bröstcancer ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. De regionala skillnaderna är relativt små. Med undantag för väntetider och vissa behandlingar håller bröstcancervården en jämn och hög nivå över hela landet. Förhållandevis många regioner når också de uppställda målen i kvalitetsregistret.

Värmland ligger bäst till 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är störst i landet, räknat till antal regioner, sju stycken. Koncentrationen kring Mälardalen och västerut gör det till ett stort upptagningsområde i en tätbefolkad bygd.

Tittar man på resultaten för kvalitetsindikatorerna ser bilden i sjukvårdsregionen relativt spretig ut men i själva verket är skillnaderna i prestation inte så stor. Bäst lyckas Värmland som når målet för tre av sex indikatorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2017 registrerades 10 319 tumörer hos 7 824 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer.

Bröstcancer – symtom, orsak, behandling

Indikatorer för jämförelsen

Observerad 5-årsöver-levnad

Observerad överlevnad anger kvinnor som lever fem år efter diagnos, målet är 88 procent. Många av dem befinner sig fortfarande under behandling. Dödsorsak för avlidna kvinnor kan ha varit annan än bröstcancer. Uppsala är en av landets två regioner med högst överlevnad, 89 procent. Dalarna når 84 procent, Södermanland 83, Örebro 82, Gävleborg 81, Västmanland 78 och Värmland 76 procent.


 

Hormonell behandling

Hormonell behandling bör erbjudas alla kvinnor med östrogenreceptorpositiv bröstcancer.  Kvinnor med mycket låg risk för återfall kan i vissa fall avstå från behandlingen. Det finns en hög målnivå, 90 procent och en låg, 80 procent. Dalarna och Uppsala når den högre med 97 respektive 91 procent. Gävleborg, och Örebro når den lägre med 85 respektive 83 procent. Södermanland når 78 procent och Västmanland 77, Värmland når endast 43 procent.

MÅL 80-90%
RIKET 88%


Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart

Att de specialister och professioner som ingår i vårdkedjan deltar i multidisciplinära konferenser (MDK), och formulerar behandlingsrekommendationer för patienten, har stor betydelse för att uppnå en jämlik, kunskapsstyrd vård med högsta tänkbara kvalitet. Inom bröstcancervården når fler än hälften av regionerna målet att 99 procent av patienterna ska handläggas vid MDK. Det här är en indikator med mycket små skillnader, där de som når högst ligger på 100 procent och de som ligger sist ändå handlägger över 90 procent av patienterna i MDK. Värmland, Västmanland, Gävleborg och Södermanland tillhör de sju regioner som når 100 procent. Dalarna når 99 procent, Uppsala och Örebro når 98 respektive 95 procent.

MÅL 99%
RIKET 98%


Kontaktsjuksköterska

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter erbjudas en kontaktsjuksköterska. I bröstcancerregistret finns två målnivåer, en hög, 95 procent, och en låg, 80 procent. Västmanland och Södermanland når 100 procent. Dalarna och Uppsala når 99 procent, Örebro 98, Värmland och Gävleborg 95 procent. 

MÅL 80-95%
RIKET 98%


Sentinel nodeoperation

Vid en sentinel nodeoperation avlägsnas lymfkörtlar i armhålan för att analyseras för spridning av bröstcancerceller dit. Det har betydelse för behandlingsval efter operation. Tekniken innebär bland annat att risken för besvär från armen, så som smärta och svullnad, är mindre än vid en större operation i armhålan. I bröstcancerregistret finns en hög målnivå 95 procent och en låg 90 procent. Fyra av Uppsala-Örebro sjukvårdsregions regioner når den högre målnivån. 

Värmland och Gävleborg når upp till 97 procent. Västmanland 96, Örebro 95 och Uppsala 94 procent.  Dalarna ligger precis över den lägre målnivån med 91 procent medan Södermanland hamnar under med 89 procent.

MÅL 90-95%
RIKET 94%

Väntetid operation

Målet är att andelen kvinnor opererade inom 28 dagar från välgrundad misstanke ska vara 80 procent.  Ibland krävs mer avancerad utredning vilket kan förlänga tiden. Startpunkten för indikatorn kan bedömas olika. Skillnader ska därför tolkas med försiktighet. Ingen region i Uppsala-Örebro sjukvårdregion når målet. Värmland som ligger högst får 69 procent, Västmanland och Örebro 55, Gävleborg 41, Dalarna och Uppsala 38 och Södermanland 34 procent.

   
Kronoberg 97 %
Norrbotten 91 %
Gotland 83 %
MÅLNIVÅ 80 %
Värmland 69 %
Blekinge 65 %
Jämtland Härjedalen 60 %
Västmanland 55 %
Örebro 55 %
Halland 49 %
Kalmar 46 %
Västerbotten 45 %
Skåne 44 %
Gävleborg 41 %
Jönköping 41 %
RIKET 41 %
Dalarna 38 %
Uppsala 38 %
Södermanland 34 %
Västernorrland 32 %
Stockholm 31 %
Östergötland 27 %
Västra Götaland 27 %

 

 

Källor:
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC, 2017
Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna Jämförelser, 2018
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.