Vaccin kan utrota livmoderhalscancer – men vaccinationsdeltagandet i Sörmland bland det lägsta i landet

Sverige kan bli först i världen att utrota livmoderhalscancer genom vaccination. För att lyckas erbjuds nu gratis vaccin till kvinnor födda 1994-1999. Men i region Sörmland är mindre än 20 procent vaccinerade – det är bland den lägsta siffran i landet. En majoritet av målgruppen tror dessutom -felaktigt- att de redan är vaccinerade med fullgott skydd, visar en undersökning från Cancerfonden.

Genrebild. HPV-vaccinering. Foto: Sanna Percivall
Genrebild. HPV-vaccinering. Foto: Sanna Percivall

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Tack vare forskningen går det idag att vaccinera mot det virus som orsakar livmoderhalscancer, HPV. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Nu siktar därför Sverige på att utrota sjukdomen till år 2027.   

— Sverige är i princip ett andetag ifrån att bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Det är en historisk satsning där sjukdomen kan vara utrotad inom bara tre år. Bara tanken är svindlande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Låg andel vaccinerade i Sörmland jämfört med andra regioner

Nu storsatsar Sveriges regioner för att massvaccinera kvinnor födda 1994-1999 vilka pekas ut som en extra utsatt målgrupp för att drabbas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter. Vaccinationen är gratis för målgruppen och för att lyckas nå målet behöver minst 70 procent av kvinnorna ha vaccinerats innan år 2024 är slut. Men alltför få kvinnor väljer att ta vaccinet, hittills har endast cirka 33 procent i hela Sverige vaccinerat sig. Region Sörmland har ett deltagande på mindre än 20 procent, vilket är bland den lägsta andelen vaccinerade i hela landet. Det kan jämföras med region Kalmar som just nu har högst andel vaccinerade på 50 procent.

— I Sörmland ska alla kvinnor i målgruppen få erbjudande med förbokad vaccinationstid hemskickad, dessutom ska det också finnas möjlighet att själv boka en tid. Så jag är förvånad över att Sörmland ligger så långt efter övriga Sverige i deltagande. Den enda slutsatsen jag kan dra är att mycket mer måste till i Sörmland för att man ska ha en chans att nå målet, säger Ulrika Årehed Kågström.   

Tror sig redan vara vaccinerade     

Det låga deltagandet i landet har flera anledningar. Men en nyligen genomförd undersökning, beställd av Cancerfonden, visar att 75 procent i målgruppen tror att de redan är vaccinerade. En tänkbar förklaring kan vara att målgruppen för många år sedan blivit erbjudna Gardasil 4, den tidigare versionen av vaccinet, som dock inte skyddar mot lika många virusvarianter som den nyare varianten, Gardasil 9. Alternativt tror kvinnorna att de är vaccinerade helt utan att vara det.

— Även de som tagit den tidigare varianten av vaccinet måste uppdatera sitt skydd för att vi ska lyckas stoppa spridningen av viruset helt. Det vore förödande om Sverige missade en sån här historisk chans på grund av ett missförstånd där kvinnor felaktigt tror att de har ett fullgott skydd. Och tiden är knapp, nu behöver fler kvinnor i målgruppen ta sig till närmaste vaccinationsmottagning, för sin egen och för alla kvinnors skull, säger Ulrika Årehed Kågström.    

Nu kraftsamlar Cancerfonden och gör riktade regionala insatser för att öka vaccinationsdeltagandet och nu har turen kommit till region Sörmland. Genom samarbeten med företag, regionen och organisationer och kunskapsspridning är målet att öka vaccinationsdeltagandet till 70 procent vid årets slut.    

— Det är ett otroligt ambitiöst mål, men också helt nödvändigt. Dessutom är det avgörande att alla kvinnor fortsätter att gå på sin cellprovtagning för att upptäcka en eventuell cancer i tid. Det är vaccinet tillsammans med cellprovtagning som är nyckeln för att den här historiska möjligheten ska bli verklighet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Högst deltagande i vaccinering mot HPV i Sverige  

 • Region Kalmar: 50 %
 • Region Kronoberg: 48 %
 • Region Västmanland: 46 % 
 • Region Uppsala: 46 %  


Huvudinsikter från Cancerfondens undersökning 

 • 96 procent av målgruppen känner till eller har hört talas om HPV-virus.
 • 75 procent av målgruppen tror att de redan är vaccinerade mot HPV med fullgott skydd. 
 • 51 procent av målgruppen kan tänka sig ta vaccinet eftersom det är gratis.
 • Två tredjedelar känner till att livmoderhalscancer kan utrotas. Andelen som känner till ökar med inkomst och utbildningsnivå.     

Undersökning utförd av Xtreme Insight på uppdrag av Cancerfonden. Undersökningen är genomförd bland ett nationellt representativt urval av kvinnor födda 1994-1999.     

Om HPV/livmoderhalscancer 

 • Varannan till var tredje dag dör en kvinna i Sverige av livmoderhalscancer.
 • Sjukdomen orsakas främst av HPV-virus som sprids genom sexuell kontakt.
 • Idag känner man till mer än 200 olika HPV. Det är dock bara 12 olika HPV som kan orsaka cancer. Vaccinet som nu erbjuds skyddar mot de viktigaste cancerframkallande HPV (som orsakar ca 90% av all livmoderhalscancer).
 • Innan HPV-vaccinerna kom hade de flesta som haft sex någon gång drabbats av en HPV- infektion.
 • Hos sex av sju personer läker infektionen ut av sig själv, men gör den inte det kan den leda till cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer.  

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.