Nya siffror från Cancerfonden: 600 000 personer drabbade av cancer

Nu släpper Cancerfonden tillsammans med Socialstyrelsen rapporten ”Cancer i siffror”. Rapporten ger en samlad bild av cancerläget i Sverige just nu. Rapporten visar bland annat att överlevnaden i cancer ökat från 69 till 72 procent sedan 2016 och att 600 000 nu levande personer någon gång har fått en cancerdiagnos.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

— Det här är en unik sammanställning som är baserad på över 200 cancerdiagnoser, med fördjupningar kring ett 30-tal cancerformer. Rapporten ger oss en klar bild av framgångarna inom cancerforskningen, men också vilka områden som inte har varit lika framgångsrika, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Sammantaget insjuknar cirka 190 personer om dagen i någon av de 200 cancerdiagnoser som ingår i rapporten. Allra flest som drabbas, ungefär hälften, har någon av de tre största diagnoserna; bröstcancer, prostatacancer och hudcancer. Sedan förra Cancer i siffror släpptes, år 2018, har överlevnaden i cancer ökat från 69 till 72 procent. Samtidigt lever i dag 600 000 personer i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Det är en ökning med 85 000 personer sedan rapporten 2018.

— Det är en väldigt hög siffra, 600 000 personer är lika många som bor i hela Göteborg. Den här siffran kommer bara att bli ännu högre i takt med allt fler drabbas av cancer och fler överlever. Det är därför uppenbart att livskvalitet under och efter en cancerdiagnos är ett av de områden som är viktiga att satsa mer på, säger Ulrika Årehed Kågström.

”Cancer i siffror” i korthet:

  • Cirka 190 personer. Så många insjuknar varje dag i cancer i Sverige.
  • 23 personer. Ungefär så många kvinnor får ett bröstcancerbesked varje dag.
  • 1300. Så många kvinnor dör i bröstcancer varje år. Samtidigt ökar överlevnaden successivt.
  • 73% för män vs 72% för kvinnor. Det är den genomsnittliga överlevnaden fördelat på kön. Män har historiskt sett haft lägre överlevnad i cancer än kvinnor. Idag har de kommit ikapp och överlevnaden är i princip samma totalt sett för båda könen.
  • 72 år. Det är medianåldern vid en cancerdiagnos.

Med hjälp av Socialstyrelsens statistik kan vi på ett enkelt sätt följa utvecklingen av cancer, både vad gäller insjuknande, dödlighet, antalet som lever med cancer och överlevnad i olika cancerformer samt hur det ser ut i olika grupper i samhället, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen

Om ”Cancer i siffror”

En rapport framtagen av Socialstyrelsen och Cancerfonden som ger en lägesbild av cancerläget i Sverige idag. Rapporten släpps vart fjärde år, men till följd av pandemin har det gått fem år mellan dagens rapport och den senaste som släpptes 2018. Se rapporten i sin helhet här.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.