Fem Skåneforskare ska ta fram morgondagens cancerbehandling

Nu finansierar Cancerfonden fem cancerforskare vid Lunds universitet. En extra satsning görs på forskning som syftar till att patienter ska kunna leva ett bra liv under och efter en cancerbehandling. Något som blir allt viktigare i takt med att fler överlever. Lundaforskaren Marlene Malmström är en av dem som beviljas medel inom satsningen.

Marlene Malmström, Lunds universitet
Marlene Malmström, Lunds universitet

— I tider av ekonomisk instabilitet känns det otroligt bra att vi, tack vare våra generösa givare, kan fortsätta finansiera svensk cancerforskning. Det är spännande tider för cancerforskningen där otroligt mycket hoppfullt händer, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Totalt är det 31 forskare som finansieras till ett värde av 124,3 miljoner kronor. Fem av dessa forskare återfinns vid Lunds universitet. I år gör Cancerfonden även en extra satsning på vårdforskning. Vårdforskning fokuserar på att höja livskvalitet för drabbade både under och efter behandling. Något som blir allt viktigare i takt med att fler överlever cancer.

Marlene Malmström, forskare vid Lunds universitet, är en av dem som nu får en tjänst inom området vårdforskning beviljad. Hon fokuserar på bröstcancer, den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor. Tack vare framgångsrik forskning kan idag behandlingen ofta skräddarsys utefter egenskaper hos den specifika cancertumören och överlevnaden är generellt god. Däremot är inte rehabiliteringen efteråt fullt lika anpassad.

— Behovet av rehabiliteringsinsatser kan variera kraftigt från person till person. Efter en cancerbehandling lider många av trötthet, oro och nedstämdhet med sjukskrivning som följd. Trots det är dagens rehab mer baserad på tradition och medicinska faktorer snarare än anpassad efter varje persons behov, säger Marlene Malmström, forskare vid Lunds universitet.

I sin forskning kommer Malmström att utveckla en modell för hur sjukvården kan identifiera de patienter som är i behov av utökad rehabilitering och anpassa den utefter patienten. Förhoppningen är att modellen ska ligga till grund för rehabilitering inom bröstcancerområdet och på sikt även inom andra cancerområden.

Forskning som gör skillnad
Cancerfonden beviljar pengar till forskning cirka två gånger per år. I urvalsprocessen får alla ansökningar konkurrera med varandra. De mest lovande ansökningarna väljs ut av Cancerfondens forskningsnämnd. Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre.


Så fördelas pengarna i den här omgången

Karolinska Institutet: 13 forskare (54,9 miljoner kronor) 
Uppsala Universitet:
7 forskare (22,7 miljoner kronor) 
Lunds Universitet:
5 forskare (21,9 miljoner kronor) 
Göteborgs universitet
: 3 forskare (13,8 miljoner kronor) 
Stockholms universitet
: 1 forskare (6,3 miljoner kronor) 
Umeå universitet:
2 forskare (4,6 miljoner kronor)   

Här finns en fullständig lista över samtliga forskare som beviljats medel. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.