Cancerfonden träffar Östergötlands sjukvårdspolitiker för att prata om hur cancervården kan förbättras

Om färre ska dö måste fler screenas för cancer. Trots att de flesta vet om att cancerscreening räddar liv så är det många som inte går på sin screening. 1 av 4 kvinnor i Finspångs kommun uteblir från screening för bröstcancer, vilket är det lägsta screeningdeltagandet i region Östergötland.

Amanda Borg, intressepolitisk expert
Amanda Borg, intressepolitisk expert

Utvecklingen på cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. Allt fler diagnosticeras med cancer, men samtidigt fortsätter dödligheten minska. Men möjligheten för att upptäcka och överleva cancer ser väldigt olika ut beroende på vart i Sverige man bor. Därför träffar nu Cancerfonden politiker i Region Östergötland för att prata om vad som kan göras för att få fler att gå på sin cancerscreening. 

– Syftet med dagens möte är att diskutera de skillnader som finns i deltagande i Östergötland och vilka åtgärder som kan genomföras för att öka deltagandet. Att jämlikheten är en utmaning är förstås något som Östergötlands regionpolitiker är väl medvetna om och vi hoppas på att kunna vara en stöttande part till politikerna, säger Amanda Borg, intressepolitisk expert på Cancerfonden. 

Motala kommun har högst deltagande i screening för bröstcancer 
 

Alla regioner ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer till kvinnor mellan 40 och 74 år. I  region Östergötland deltar 82 procent i screening för bröstcancer vilket kan jämföras med 81 procent nationellt. Motala kommun har högst deltagande i mammografi, 86 procent kommer på sina kallelser, medan i  Finspång kommun är deltagandet i mammografi som lägst, med ett deltagande på 73 procent, enligt Cancerfondsrapporten 2021.  

Knappt hälften av kvinnor i Ydre kommun deltar i screening för livmoderhalscancer. 

Mjölby kommun har högst deltagande i screeningprogrammet för livmoderhalscancer med ett deltagande på 76 procent, medan i Ydre kommun är deltagandet som lägst med 52 procent. I Östergötland som helhet ligger deltagandet i screeningprogrammet för livmoderhalscancer på 71 procent vilket är detsamma som riksgenomsnittet för hela landet. 

– En del av dessa skillnader i deltagande har sina naturliga förklaringar. Men vi vet också att det finns omotiverade skillnader som beror på både var man bor, vilken utbildning och vilken inkomst man har. Det kan vi inte nöja oss med och här spelar regionen en viktig roll, säger Amanda Borg, intressepolitisk expert på Cancerfonden 

Möjlighet för intervju finns. Se presskontakt nedan.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.