13,7 miljoner kronor till Göteborgsforskare för att ta fram morgondagens cancerbehandling

Nu finansierar Cancerfonden forskare vid Göteborgs universitet för 13,7 miljoner kronor. Elinor Bexe Lindskog är en av dem, hon vill undersöka om patientens eget immunförsvar kan modifieras till att attackera och döda cancerceller.

Elinor Bexe Lindeskog
Elinor Bexe Lindeskog

— I tider av ekonomisk instabilitet känns det otroligt bra att vi, tack vare våra generösa givare, kan fortsätta finansiera svensk cancerforskning. Det är spännande tider för cancerforskningen där otroligt mycket hoppfullt händer, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.  

Totalt är det 31 forskare som finansieras till ett värde av 124,3 miljoner kronor. Tre av dessa forskare återfinns vid Göteborgs universitet. Elinor Bexe Lindskog är en av dem. Hon är kirurg och specialiserad inom tjock- och ändtarmscancer, den fjärde vanligaste cancerformerna i Sverige. Tack vare framgångsrik forskning överlever i snitt 80-90 procent av de som drabbas om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. Då räcker det, i de flesta fall, med kirurgi som avlägsnar tumören. Men för de patienter vars cancer upptäcks i ett senare stadie är prognosen inte fullt lika bra.  

— När cancern spritt sig i bukhinnan erbjuds idag vissa patienter behandling med omfattande kirurgi och cellgifter i buken. Men komplikationer är vanliga och risken att dö i sjukdomen är ändå hög. Vi måste helt enkelt hitta sätt att förbättra behandlingen för de här patienterna, säger Elinor Bexe Lindskog.

Bexe Lindskog ska nu studera immunförsvaret i den spridda cancern i bukhinnan för att se om immunterapi kan vara en möjlig behandling. Immunterapi är när patientens eget immunförsvar aktiveras till att attackera och döda cancercellerna.

— Att hitta nya metoder är viktigt för att öka överlevnaden hos dessa patienter. Utöver detta vill vi också titta på varför vissa patienter får återfall, trots att deras cancer upptäcks i något av de tidigaste stadierna. På så sätt skulle vi kunna identifiera vilka patienter som behöver komplettera sin kirurgi med cellgiftsbehandling för att minska risken för återfall, säger Bexe Lindskog.

Forskning som gör skillnad
Cancerfonden beviljar pengar till forskning cirka två gånger per år. I urvalsprocessen får alla ansökningar konkurrera med varandra. De mest lovande ansökningarna väljs ut av Cancerfondens forskningsnämnd. I år gör Cancerfonden även en extra satsning på vårdforskning. Vårdforskning fokuserar på att höja livskvalitet för drabbade både under och efter behandling. Något som blir allt viktigare i takt med att fler överlever cancer.

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre.

Så fördelas pengarna, lärosäte för lärosäte

Karolinska Institutet: 13 forskare (54,9 miljoner kronor) 
Uppsala Universitet: 7 forskare (22,7 miljoner kronor) 
Lunds Universitet: 5 forskare (21,9 miljoner kronor) 
Göteborgs universitet: 3 forskare (13,8 miljoner kronor) 
Stockholms universitet: 1 forskare (6,3 miljoner kronor) 
Umeå universitet: 2 forskare (4,6 miljoner kronor)  

Här finns en fullständig lista över samtliga forskare som beviljats medel. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.