Om oss
Publicerad
25 okt 2017

Cancerfondens integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Cancerfondens tjänster kan det finnas särskilda villkor för Cancerfondens behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

2. Personuppgiftsansvarig

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ger en gåva till Cancerfonden eller startar en insamling på cancerfonden.se
  • När du ansöker om en ledig tjänst, forskningsanslag eller stipendier från Cancerfonden
  • När du kontaktar Cancerfondens informations- och stödlinje
  • När du köper rikslotter eller produkter i Cancerfondens webbutik
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Cancerfonden
  • När du som patient lämnar din livsberättelse till Cancerfonden

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller köper något i vår butik kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst, forskningsanslag eller stipendier från Cancerfonden samlar vi även in information om sökandens meriter.

När Cancerfonden mottar patientberättelser kan Cancerfonden komma att behandla känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om en patients hälsa. Detsamma gäller om du kontaktar Cancerfondens informations- och stödlinje. Mer information om hur Cancerfonden hanterar dina personuppgifter när du kontaktar Cancerfondens informations- och stödlinje finns publicerad på vår webbplats. 

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

5. Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva, startar en insamling eller köper något i vår butik, söker forskningsanslag eller stipendier, lämnar patientberättelser, beställer material eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Cancerfondens verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

Ansökningar om forskningsanslag eller stipendier lägger vi delvis ut på denna webbplats. Även patientberättelser kan publiceras på denna webbplats eller i marknadsföringsmaterial. Publicering sker endast om du har gett ditt samtycke till det.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Cancerfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. 

Cancerfonden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Cancerfondens räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Cancerfonden som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Cancerfondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Cancerfonden strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Cancerfonden vidtar organisatorisk och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Cancerfonden rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. 

8. Länkar till externa webbplatser

Cancerfondens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Cancerfonden. Cancerfonden ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integriteringspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Cancerfonden att publicera den justerade integritetspolicyn på cancerfonden.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Cancerfonden genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Cancerfonden också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på cancerfonden.se.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Cancerfonden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Cancerfonden behandlar dina personuppgifter.

11. Kontaktinformation till Cancerfonden

Har du frågor om Cancerfondens behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Cancerfonden
Personuppgifter
101 55 Stockholm 

personuppgifter@cancerfonden.se

12. Säkerhet

Cancerfonden har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Cancerfonden kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Cancerfonden använder kakor och liknande finns publicerad på webbplatsen.