Nyheter
Publicerad
13 dec 2018

Ny tobakslag röstades igenom i riksdagen i går

– Den nya tobakslagen är ett viktigt steg på vägen, men når inte hela vägen fram. Vi hade gärna sett ett exponeringsförbud, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

I går röstade riksdagen igenom en ny tobakslag med bland annat fler rökfria miljöer och krav på tillstånd för att sälja tobak. Från 1 juli 2019 ska uteserveringar, busshållplatser och lekplatser vara rökfria. Rökförbudet vidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter. 

Däremot utelämnas exponeringsförbud för tobaksprodukter, en av de mest effektiva åtgärderna för att minska användningen av tobaksprodukter bland unga, i den nya lagen. Detta trots att det är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO och som föreslogs av utredaren. 

Ulrika Årehed Kågström.
Foto: Malin Norlén

Vill få färre unga att inte börja röka

Tobaksprodukter kommer fortsatt få saluföras öppet i butiker, i närheten av godispåsar och tuggummipaket. Genom att ta bort den exponeringen och istället förvara tobaken i stängda skåp eller under disk, skulle barn och ungas ofrivilliga tobaksexponering begränsats. Exponeringsförbud av tobak hade inte bara varit en viktig insats för att minska tobaksanvändningen, det hade också gett unga bättre förutsättningar att avstå från tobak. 

– Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är viktigt att göra det lättare att sluta, säger Ulrika Årehed Kågström.

En nyligen publicerad sammanställning från de 20 länder som redan infört exponeringsförbudet visar att rökning minskat med dryga sju procent per år, efter att exponeringsförbud införts i butiker. 


Det säger den nya tobakslagen:

• Bara den som har tillstånd får sälja tobak.

• Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.

• Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

• Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.

• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.


 

Visa fler