Kristian Pietras forskar om nya metoder att behandla svårartad bröstcancer. Foto: Kennet Ruona
Nyheter
Publicerad
1 okt 2018
Författare
Jenny Ryltenius

Han vill förvandlar aggressiv cancer till en känsligare sort

Forskare i Lund vill pröva en ny strategi för den mer svårbehandlade varianten av bröstcancer som inte blir hjälpt av hormonell behandling. Den nya behandlingen går ut på att få tumören att byta identitet och bli hormonkänslig.

De flesta som drabbas av bröstcancer kan behandlas framgångsrikt med hormonell behandling. Men i 10-15 procent av fallen är brösttumören inte känslig för hormoner. Icke-hormonkänslig cancer är svårare att behandla och leder oftare till återfall och död än hormonkänslig bröstcancer. Att hitta bättre terapier till den här gruppen är därför mycket angeläget, menar Kristian Pietras, huvudansvarig för en internationell studie som tagit ett kliv på vägen.

– I stället för att söka efter botemedel för ickehormonkänslig cancer tänkte vi att det redan finns hormonell behandling för hormonkänslig bröstcancer. Varför inte göra om tumörerna så att de blir hormonkänsliga? säger Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

I studien undersökte han och kollegerna hur tumörcellerna kommunicerade med den omgivande bindväven. De upptäckte att bindväven tog emot tillväxtfaktorn PDGF-CC som tumören bildade. Nästa steg blev att ta reda på vad som hände om den kommunikationen bröts.

– Vi vet att bindväven hjälper tumörceller, till exempel genom att stimulera tillväxt av blodkärl i tumören men också genom att bana väg för metastaser. Rimligen borde det vara bra om man förstörde kommunikationen mellan cancercellerna och bindväven, säger Kristian Pietras.

Satte stopp för tumörens prat med bindväven

De prövade olika metoder men den lämpligaste visade sig vara att blockera tillväxtfaktorn PDGF-CC med en antikropp. På så vis kunde bindväven inte känna igen tillväxtfaktorn och därmed upphörde kommunikationen. Det som sedan skedde, när tumören inte längre kunde ”prata med bindväven”, var att den började bilda receptorer för hormonet östrogen och blev därmed hormonkänslig.

– Vi har alltså utvecklat en ny behandlingsstrategi för aggressiva och svårbehandlade brösttumörer, som innebär att cancern omvandlas till en hormonkänslig tumör som kan behandlas med konventionell hormonell behandling, säger Kristian. Även om det finns en färdig läkemedelskandidat, i form av antikroppen mot tillväxtfaktorn PDGF-CC, måste läkemedlet prövas på människor innan det kan bli en etablerad behandling.


Hit går dina pengar

Kristian Pietras får 3 miljoner kronor under perioden 2016–2018 för sin forskning om svårbehandlad bröstcancer.


Ur Rädda livet nr 3 2018

Visa fler