”Vi kan ta bort 70 procent av risken i ett svep”

Den största studien på HPV-vaccin någonsin visar att vaccination är effektivt. Forskaren Tina Dalianis har deltagit i arbetet, med ekonomiskt stöd från Cancerfonden.

Tina Dalianis, som har deltagit i studien, är professor vid Karolinska institutet.
Tina Dalianis, som har deltagit i studien, är professor vid Karolinska institutet. Foto: Melker Dahlstrand

I den aktuella studien har forskare sammanställt 65 studier med sammanlagt 60 miljoner personer som vaccinerats mot HPV, humant papillomvirus, och sedan följts i mellan fem och nio år.

Resultaten publiceras i tidskriften Lancet och visar att andelen som drabbas av HPV-infektion, könsvårtor eller cellförändringar tydligt har minskat.

Flera länder medverkade

Kanadensiska forskare har koordinerat studien, men materialet härstammar från fjorton länder och 50 internationella forskare är medförfattare. En av dem är Tina Dalianis, professor vid Karolinska institutet i Solna, som har forskat med stöd från Cancerfonden sedan 1986 – de senaste 20 åren om just humant papillomvirus.

- I vår studie från 2016, som ingår i sammanställningen, sågs en dramatisk minskning av förekomsten av HPV-infektion i livmoderhalsen. Hos flickor sjönk förekomsten från 35 procent hos ovaccinerade, till 5 procent hos de som vaccinerats som tonåringar eller äldre, säger hon.

Två virusformer mest farliga

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och omfattar sammanlagt 200 olika slags virus, där 30-40 smittar sexuellt och femton kan orsaka cancer. De två allvarligaste formerna, 16 och 18, ligger bakom omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

I Lancet-studien sågs att förekomsten av infektion med HPV 16 och 18 hade minskat med i genomsnitt 83 procent bland tonårsflickor fem till åtta år efter vaccination.

Allvarliga cellförändringar minskade kraftigt

Andelen flickor och kvinnor med kondylom, så kallade könsvårtor, som också orsakas av viruset, hade halverats. Viktigast var dock att förekomsten av allvarliga cellförändringar, som utgör förstadier för att utveckla cancer, hade minskat med 61 procent bland flickor mellan 15-19 år, och med 31 procent bland kvinnor mellan 20-24 år. 

- Skillnaden beror på att kvinnorna fick vaccinationen efter att de gjort sin sexuella debut och redan utsatts för smitta, säger Tina Dalianis. 

I Sverige infördes allmän vaccination mot humant papillomvirus år 2010, och via skolhälsovården erbjuds alla flickor i årskurs 5-6 vaccinet. Men än så länge får pojkar inte vaccinet förutom i vissa landsting.

Vilken är den viktigaste lärdomen att dra från den nya sammanställningen?

- Att vaccination är oerhört effektivt! Globalt drabbas årligen 500 000 kvinnor av livmoderhalscancer och hälften avlider. I ett enda svep kan vi genom att vaccinera ta bort 70 procent av risken, det är ju helt fantastiskt! Och på ett decennium, om både pojkar och flickor fick vaccin, skulle vi kunna utrota HPV 16 och 18, säger Tina Dalianis.


Fakta om studien

Av de 65 studier som ingick i sammanställningen handlade 23 om HPV-infektion, 29 om könsvårtor och 13 om allvarliga cellförändringar. Här kan du läsa studien i Lancet.


Cellprover har minskat livmoderhalscancer

I Sverige får 500 kvinnor diagnosen cancer i livmoderhalsen varje år. Det är en minskning med hälften sedan 1960-talet, ett resultat av att svenska kvinnor mellan 23 och 59 år kallas till gynekologisk cellprovtagning. Då tas cellprov från livmoderhalsen, som sedan undersöks i mikroskop.

Den här typen av gynekologisk cellprovtagning är sedan den 1 juli i år kostnadsfri i Sverige.