Sverige lämnar över EU:s ordförandeklubba – men nu börjar arbetet på riktigt

Sveriges tredje ordförandeskap i EU är snart över. Sett utifrån cancerperspektiv finns mycket bra att säga. Men det låga intresset för frågan från våra svenska EU-parlamentariker skickar oroande signaler för arbetet framåt, skriver Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. 

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström sitter vid ett bord.
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Edis Potari.

Att ha rollen som ordförandeland i EU ger möjligheten att påverka EU:s prioriteringar genom att både planera och sätta dagordningen för EU:s arbete för ett halvår. Under Sveriges EU-ordförandeskap har flera informella minister- och högnivåmöten hållits där vi kunnat visa upp Sverige och lyfta frågor vi menar bör ligga högt på den europeiska dagordningen.

Som generalsekreterare för Cancerfonden har jag förstås haft ett vaksamt öga på hur cancerområdet har fått ta plats på den dagordningen. För även om hälso- och sjukvårdspolitiken i strikt mening fortsatt är medlemsstaternas ansvar så är cancerutmaningen precis som klimatfrågan - något vi bara kan lösa tillsammans.

Om vi inte tar ytterligare steg i arbetet mot cancer spås cancer bli den vanligaste dödsorsaken i EU år 2035.

Och lösa, det måste vi göra - varje år diagnostiseras 2,7 miljoner människor i EU med cancer. Cancer är därmed den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. Men om vi inte tar ytterligare steg i arbetet mot cancer spås cancer bli den vanligaste dödsorsaken i EU år 2035.

Samtidigt vet vi att 40 procent av alla cancerfall inom EU skulle kunna förebyggas med hjälp av bland annat hälsosamma levnadsvanor. Möjligheterna att göra skillnad och rädda liv är därmed enorma.

Med det i åtanke har det på många sätt varit ett bra ordförandeskap sett ur cancerperspektiv: cancer har lyfts fram på flera håll. Delvis har vi EU:s ambitiösa cancerplan att tacka för det. Den har stor betydelse och kallas av många för en förebild. 

Genom EU: s arbete sätts arbetet mot cancer i strålkastarljuset och hjälper till att lyfta behov och insatser på respektive medlemslands agenda. Däribland Sveriges. 

Vårt ordförandeskap inleddes med en konferens där det genomgående temat var jämlik cancervård till alla. Det följdes av ett högnivåmöte om antibiotika och antimikrobiell resistens, en ödesfråga för cancerpatienter. En högnivåkonferens med fokus på life science och precisionsmedicin kommer avsluta ordförandeskapet.

Nu är det hög tid för våra svenska representanter att komma ihåg att vi måste vara både visionära och handlingskraftiga.

På många sätt har alltså cancerfrågan fått ta plats. Men något som skaver är avsaknaden av engagemang kring cancerfrågor från våra svenska Europaparlamentariker. Det är anmärkningsvärt då det inom Europaparlamentet pågår ett stort arbete för att lyfta och arbeta vidare med de målsättningar som finns i EU:s cancerplan.

Det pågår bland annat ett arbete inom gruppen Challenge Cancer Intergroup. Det är en informell grupp av ledamöter i Europaparlamentet med representanter från samtliga partigrupper, men där ingen svensk parlamentariker sitter med. 

Det skickar helt fel signaler. Nu är det hög tid för våra svenska representanter att komma ihåg att vi måste vara både visionära och handlingskraftiga. Visionen finns i planen, men handlingskraften återstår att bevisa de kommande åren. Det ansvaret ligger på respektive medlemslands politiker att göra, i Sverige på både nationell och regional nivå - men även på EU-nivå.

För Sveriges räkning är ansvaret inte på något sätt över; nu blir det istället viktigt att vi fortsätter föregå med gott exempel.

EU har stakat ut en ambitiös väg framåt. Samtidigt står vi inför en ny femårig mandatperiod med en ny EU-kommission och ett nytt Europaparlament. Cancerfonden kommer därför arbeta ännu mer aktivt för att göra vår röst hörd även inom EU och se till att de mål som satts upp i EU:s cancerplan verkligen uppnås.

Och för Sveriges räkning är ansvaret inte på något sätt över; nu blir det istället viktigt att vi fortsätter föregå med gott exempel och att Sveriges arbete, både nationellt och på EU-nivå, följs upp och granskas noggrant. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.