Sverige behöver en ny cancerstrategi

Med 14 år på nacken behöver Sverige en ny cancerstrategi. En strategi med tydliga mål som banar vägen mot ett 2030 där färre drabbas av cancer, fler överlever och får leva ett långt och bra liv efter behandling.

Generalsekreterarna för Cancerfonden, Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, Cancerrehabfonden och Ung Cancer.
Från vänster uppifrån och ner: Ulrika Årehed Kågström generalsekreterare Cancerfonden, Marit Jenset generalsekreterare Bröstcancerförbundet, Olov Berggren generalsekreterare Prostatacancerförbundet, Pia Watkinson generalsekreterare Cancerrehabfonden och Therese Leijon generalsekreterare Ung Cancer.

Den 29:e mars samlar statsministern och sjukvårdsministern Sveriges patientorganisationer, experter och profession till ett möte för att diskutera framtidens cancervård.

Vi som signerat denna text ser fram emot att höra våra beslutsfattares syn på det vi anser är en av de viktigaste insatserna för att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva, nämligen en ny svensk cancerstrategi. 

För utvecklingen inom cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. 6250 fler personer diagnostiserades med cancer 2021 jämfört med året innan. Samtidigt fortsätter dödligheten minska tack vare framgångsrik forskning och vård.

Inte vård på samma villkor

Faktum är att Sverige kan stoltsera med en cancervård i världsklass, både för barn och vuxna. Men alla får idag inte ta del av den vården på samma villkor. Insjuknande och överlevande i cancer påverkas idag av faktorer som bostadsadress, utbildningsnivå och inkomst. 

Återkommande analyser visar att det finns påfallande omotiverade skillnader likt dessa inom det svenska cancerområdet, dels geografiska, dels socioekonomiska.

Den nuvarande strategin har tjänat oss väl, men har nu 14 år på nacken.

Skillnader som består trots många löften och politisk samsyn om att minska dem. Det finns inte någon ensam förklaring eller lösning på de stora skillnaderna. Men det finns heller ingen anledning att acceptera att invånare i Värmland ska ha andra förutsättningar att upptäcka en cancer och att överleva den än boende i Södermanland.  

Krävs ny energi

Ojämlikheterna är ett exempel på att det krävs ny energi i det svenska arbetet mot cancer och att de behöver samlas under en ny svensk cancerstrategi. Den nuvarande strategin har tjänat oss väl, men har nu 14 år på nacken. Det är lång tid på ett område där utvecklingen går så snabbt framåt.

Vi behöver nu bygga vidare på det viktiga arbete som gjorts inom ramen för den nuvarande strategin och höja ambitionen ytterligare. Forskningens framsteg och digitaliseringens snabba framfart har gett helt nya verktyg för diagnostisering och behandling. Och i takt med att fler överlever ställs nya krav på rehabilitering och stöd efter behandling för att kunna leva med livskvalitet.

Behövs fler insatser

Dessutom saknar den nuvarande strategin skarpa åtgärder inom viktiga delar av det förebyggande området; idag vet vi att 3 av 10 fall av cancer hos vuxna kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. De insatser som hittills gjorts för att exempelvis minska tobaksbruket har haft god effekt.

Idag vet vi att 3 av 10 fall av cancer hos vuxna kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.

Men ska vi minska framtida cancerfall behövs fler insatser som underlättar att leva hälsosamt. Åtgärder som bidrar till att främja hälsosamma val i matbutiken eller mer rörelse i vardagen lyser i dag med sin frånvaro i Sverige. 

Ta avstamp i EU:s cancerplan

De som har makten att fatta viktiga beslut för att åstadkomma detta kan och bör agera nu. Ett avgörande steg är en ny svensk cancerstrategi som tar avstamp i EU:s cancerplan som förebild.

En strategi som inkluderar insatser riktade mot både barn, unga vuxna och vuxna, med konkreta, siffersatta mål och med en tydlig färdplan på vart Sverige kan och bör nå till 2030. Men självklart behöver arbetet för att besegra cancer fortsätta oavbrutet samtidigt som en ny strategi tas fram.   

Sverige kan besegra cancer

Alla förutsättningar finns för sittande politiker att göra ett historiskt lyft i arbetet mot cancer. Vi hoppas verkligen att man tar den chansen. Den 29e mars ser vi därför fram emot att höra hur våra politiker och deras tjänstemän planerar att agera i frågan.

Cancer slår mot familjer och rycker våra älskade ifrån oss. Men så behöver det inte vara. Sverige kan besegra cancer i den form vi känner den – cancer kan bli en sjukdom man lever med, men inte dör av. Låt en ny svensk cancerstrategi bana vägen för detta.

Ulrika Årehed Kågström 
generalsekreterare Cancerfonden

Marit Jenset 
generalsekreterare Bröstcancerförbunde

Olov Berggren 
generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Therese Leijon
 
generalsekreterare Ung Cancer

Pia Watkinson
 
generalsekreterare Cancerrehabfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.