Exakta bilder av tumörer ska ge färre operationer

Läkaren och forskaren Malin Malmsjö utvecklar en teknik för att avbilda hudtumörer tredimensionellt. Målet är att minska antalet operationer som måste göras om. Nu får hon sammanlagt 2,4 miljoner av Cancerfonden för sin forskning.

Malin Malmsjö och hennes kollegor utvecklar en metod som visar exakt hur mycket hud som behöver opereras bort vid hudcancer. Foto: Region Skåne

Malin Malmsjö har fokuserat målmedvetet på ögontumörkirurgi sedan hon blev specialiserad på ögonsjukdomar 2011. I dag ägnar hon mycket av sin arbetstid åt att operera bort tumörer på ögonlocken. Ett minst sagt pilligt hantverk.

– Jag har alltid gillat kirurgi och teknik och jag blir aldrig trött på att hålla på med detta. Ju mindre område du koncentrerar dig på, desto duktigare kan du bli, säger Malin Malmsjö, som är professor och överläkare vid Lunds universitetssjukhus.

Hur mycket hud ska opereras bort?

Oavsett om det gäller maligna melanom på ögonlockens tunna hud, eller någon annanstans på kroppen, står kirurger i dag inför samma utmaning. Hur mycket av huden ska opereras bort? Det är först efter operationen som tumören analyseras och patienten får svaret på om den bortopererade biten hade tillräckliga marginaler, det vill säga även innehöll frisk vävnad i kanterna. 

– Det här arbetssättet riskerar att vi tar bort både för mycket, eller för lite, hud. Oftast det senare, säger Malin.

Onödigt lidande för patienterna

Bara i Skåne opereras 500 patienter för maligna melanom årligen. Av de behöver 400 göra en ny operation för att marginalen varit för liten. 

Malin Malmsjö, som är professor och överläkare vid Lunds universitetssjukhus
Malin Malmsjö, professor och överläkare vid Lunds universitetssjukhus. Foto: Region Skåne

– Det här innebär ett onödigt lidande för patienterna och det tar dessutom onödiga resurser av sjukvården, säger Malin Malmsjö. 

Unik metod att avbilda tumörer 

Målet med hennes forskning är att färre patienter ska behöva opereras igen. För att nå dit utvecklar hennes forskarteam, som ett av de första i världen, metoden fotoakustik för avbildning av maligna melanom. Tanken är att den ska kunna berätta exakt hur tumörer breder ut sig före operationen. 

Skiljer cancer från frisk vävnad 

Vid fotoakustik kombineras laser och ultraljud för att skapa en tredimensionell bild av vävnadens molekyler. Beroende på molekylernas sammansättning i vävnaden visas olika kurvor som kan liknas vid ett slags fingeravtryck. 

– Det vi vill göra är att lära fotoakustik-maskinen att känna igen maligna melanom och skilja dem från frisk vävnad. Maskinen ska kunna säga exakt var tumörgränsen går, säger Malin Malmsjö. 

För detta krävs insamling av "optiska fingeravtryck" från många patienter. Något som aldrig tidigare utförts i en klinisk studie.

"Anslaget är enormt värdefullt"

Sedan ett år tillbaka har cirka 80 patienter inkluderats i forskningsprojektet men med pengarna från Cancerfonden, 800 000 kronor per år i tre år, kommer takten i projektet att öka rejält.

– Anslaget är enormt värdefullt och betyder att jag kan anställa någon att hjälpa till med undersökningarna och de krävande matematiska analyserna som måste göras.

Metoden behöver bli mer användarvänlig 

En del i forskningen är att göra metoden mer användarvänlig. Just nu behöver man vara väldigt teknikkunnig för att förstå vad signalerna innebär. Bland annat måste matematiska analyser göras för att kunna identifiera olikheter i vävnaden.

Viktigt steg i att diagnostisera hudcancer

Om forskningen ger goda resultat kan fotoakustik bli ett viktigt steg framåt för att diagnostisera hudcancer, enligt Malin:

– Jag hoppas och tror att fotoakustik kommer vara tillgängligt för alla patienter med malignt melanom om fem år. Varje sjukhus kommer inte kunna ha en egen apparat men de kommer att kunna hänvisa patienterna till de som har.


Senaste nyheterna

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.