"Ett stort varmt tack"

I går fick Cancerfonden ta emot 23,8 miljoner kronor när Postkodlotteriet delade ut sitt överskott från 2018. Ett viktigt bidrag till svensk cancerforskning.

De senaste tio åren har Cancerfonden varit en av Postkodlotteriets förmånstagare, vilket betyder att lottköparna har varit med och bidragit till Cancerfondens viktiga arbete med att besegra cancer. 

– 23,8 miljoner kronor är ett fantastiskt bidrag och vi riktar ett stort varmt tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. Bidraget är viktigt och betyder mycket för att nå målet att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer, säger Jeanette Sundin, Chef Kommunikation och marknad på Cancerfonden.