"Ett stort varmt tack"

Under Svenska Postkodlotteriets förmånstagarfest i Stockholms Stadshus fick Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström ta emot en check på 25 miljoner kronor.

– 25 miljoner kronor är ett fantastiskt bidrag och vi riktar ett stort varmt tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. Bidraget är viktigt och betyder mycket för att nå målet att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer, säger Jeanette Sundin, Chef Kommunikation och marknad på Cancerfonden.

De senaste elva åren har Cancerfonden varit en av Postkodlotteriets förmånstagare, vilket betyder att lottköparna har varit med och bidragit till Cancerfondens viktiga arbete med att besegra cancer. 

Senaste nyheterna