Övriga organ och ej specificerad
Translationell forskning
Lunds universitet · 2017
Forskning
Sökande
Scheding, Stefan
Lärosäte
Lunds universitet
Institution
Inst f laboratoriemedicin, Lund
Forskningsområde
Translationell forskning
Diagnosgrupp
Övriga organ och ej specificerad
Summa
800 000 kr

Maligna blodbildande stamceller och stromastamceller i myeloproliferativa sjukdomar – mot en bättre förståelse av dessa blodcancersjukdomar för att utveckla förbättrade behandlingsstrategier

Bakgrund

Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) är kroniska blodcancersjukdomar och innefattar polycytemia vera (PV), essentiell trombocytemi (ET) och primär myelofibros (PMF). PMF har sämst prognos, men alla tre sjukdomar kan utvecklas till akuta leukemier med dyster prognos och för de flesta patienterna finns det ingen botande behandling. MPN orsakas av mutationer i de hematopoetiska stamcellerna (HSC), men i MPN är även benmärgens stroma dysfunktionellt och bidrar till sjukdomens utveckling. Vi kommer därför att identifiera och karakterisera de maligna HSC och stromastamcellerna (BMSC) i MPN, i syfte att identifiera nya behandlingsvägar.

Beskrivning

De maligna HSC i MPN har hittills inte blivit grundligt undersökta. Vi kommer därför använda cellsortering, antikropps-screen och molekylär singelcell-analys för att identifiera MPN-HSC och för att detektera möjliga MPN-specifika abnormiteter. Vidare kommer vi att isolera nisch-BMSC baserat på uttryck av cellytemarkörer som vi tidigare har identifierat och sedan i detalj studera och karakterisera HSC-nischens anatomi och (dys)funktion. Vidare avser vi att kartlägga BMSC avseende protein- och genuttryck samt stromafunktion. Interaktionen mellan MPN-HSC och deras nisch kommer att studeras med transplantationsförsök av BMSC och HSC till mus.

Mål

Vi förväntar oss att de resultat som framkommer ur projektet väsentligt kan bidra till ökad förståelse av patofysiologin som ligger bakom utvecklingen av MPN och av interaktionerna mellan stamceller och deras respektive nisch i sjukdomsdrabbad benmärg. Härmed möjliggörs utvecklingen av nya terapeutiska strategier, riktade inte enbart mot inneboende defekter i stamcells-signalering utan även i regulatoriska signaler från den omgivande hematopoetiska nischen.