Övriga organ och ej specificerad
Translationell forskning
Chalmers tekniska högskola · 2017
Forskning
Sökande
Nielsen, Jens
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Institution
Inst f Biologi och Bioteknik
Forskningsområde
Translationell forskning
Diagnosgrupp
Övriga organ och ej specificerad
Summa
800 000 kr

Mätning af glykosaminoglykaner til cancer diagnostik

Bakgrund

Utvecklingsländers vårdkostnader ökar snabbt, och under 2011 stod den totala sjukvårdskostnaden i USA för cirka 18% av landets totala BNP, en 63% (inflationsjusterad) ökning sedan 1997. En del av dessa kostnader är onödiga eftersom många personer tar läkemedel som inte kommer att gynna dem. Hälso- och sjukvårdssektorn är därför i behov av en förändring som minskar kostnaderna och säkerställer en bättre behandling av patienterna. För att ta hänsyn till dessa variationer har intresset ökat för personlig medicin, som bygger på skiktning av patienter i olika molekylärt definierade grupper.

Beskrivning

Ett krav för att kunna skikta patienter är bra biomarkörer, med stabila diagnostiska egenskaper och företrädesvis även prognostiskt värde. Sådana biomarkörer bör också vara billiga och minimalt invasiva, dvs mätningar ska utföras på plasma och/eller urin. I detta projekt kommer vi att utvärdera om en nyligen identifierad. Flytande biopsi för njurcancer har potential att användas även för att diagnostisera andra cancerformer. Initiala experiment pekar på att biomarkören de facto kan användas för diagnos av prostatacancer. Detta kommer tillsammans med 10 andra cancerformer att utvärderas ytterligare i det här projektet.

Mål

Biomarkören är baserad på mätningar av en uppsättning metaboliter, så kallade glykosaminoglykaner, i plasma och urin. Mätningarna används för att beräkna en diagnostisk poäng (systemisk biomarkör) med hjälp av en datoralgoritm. Inte nog med att den systemiska biomarkören har visat sig ha ett starkt diagnostiskt värde för njurcancer, den har också ett prognostiskt värde när det gäller att identifiera aggressivitet av tumören. Om den har liknande diagnostiska och prognostiska värde för andra cancerformer, kan vår systemiska biomarkör möjliggöra förbättrad hälsovård och påverka val av kliniska behandlingsmetoder.