Lever, gallvägar och bukspottkörtel
Klinisk forskning
Karolinska Institutet · 2017
Forskning
Sökande
Bergquist, Annika
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f medicin, Huddinge
Forskningsområde
Klinisk forskning
Diagnosgrupp
Lever, gallvägar och bukspottkörtel
Summa
800 000 kr

Primär skleroserande cholangit – en kronisk leversjukdom med hög risk för cancer

Bakgrund

Primär skleroserande cholangit (PSC) är en kronisk leversjukdom som framför allt drabbar unga män med kronisk tarminflammation. Orsaken till PSC är okänd, sjukdomen leder till skrumplever och medicinsk behandling saknas. Vid leversvikt krävs levertransplantation. PSC innebär också en kraftigt förhöjd risk för cancer i gallvägar och tjocktarm. Det är av största vikt att upptäcka förstadier av gallvägscancer för att kunna ge botande behandling med levertransplantation. Det finns ingen bra metod som identifierar tidig cancerutveckling i gallvägarna och heller inget sätt att förutsäga vem som löper stört risk att utveckla cancer.

Beskrivning

Vi genomför en nationell övervakningsstudie under 5 år för att utvärdera om årliga magnetkameraundersökningar vid PSC kan leda till tidigare upptäckt av gallvägscancer med syfte att erbjuda patienterna levertransplantation. Vi studerar den inflammatoriska attacken på gallvägen för att öka kunskapen om sjukdomsmekansimer och undersöker hur nya endoskopiska tekniker kan användas för tidig tumördiagnostik. Genom registerstudier studerar vi också hur ärftlighet för cancer påverkar cancerrisk vid PSC, om kolektomi och läkemedelsanvändning kan kopplas till prognos vid PSC. Vi undersöker vilket stöd PSC patienter efterfrågar för ökad livskvalitet.

Mål

Genom dessa studier hoppas vi kunna utveckla strategier för förbättrad övervakning och uppföljning av patienter med PSC med syfte att tidigare upptäcka tumörer med syfte att kunna erbjuda botande behandling. Vi hoppas förbättra våra diagnostiska verktyg i utredning av misstänkt tumör vid PSC. Genom ökad kunskap om varför sjukdomen uppstår hoppas vi kunna bidra till att skapa nya behandlingsstrategier och koncept och hjälpa patienter att leva med sin kroniska sjukdom med bibehållen och hög livskvalitet.