Övriga organ och ej specificerad
Translationell forskning
Karolinska Institutet · 2017
Forskning
Sökande
Helleday, Thomas
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f medicinsk biokemi o biofysik (MBB)
Forskningsområde
Translationell forskning
Diagnosgrupp
Övriga organ och ej specificerad
Summa
2 250 000 kr

Utveckling av nya behandlingsmetoder mot cancer

Bakgrund

Cancer är den sjukdom som är den vanligaste orsaken att svenskar under 80 år dör. Det finns ett mycket stort behov av nya effektiva behandlingsmetoder. De cancerläkemedel, cytostatika och strålterapi, som utgör den huvudsakliga strategin för att behandla cancer är ofta utvecklade för mer än 50 år sedan och dagens riktade behandlingar botar väldigt sällan någon cancer, även om de kan sakta ner cancerutvecklingen. I detta projekt kombinerar vi den sjukdomsrelaterade och riktade läkemedelsutvecklingen och har på så sätt identifierar helt nya och unika angreppsätt att behandla cancer.

Beskrivning

Detta projekt går ut på att selektivt döda cancer genom att specifikt introducera DNA skador i cancerceller genom inhibering av DNA reparation. Våra preliminära data visar att det finns nytt sätt att reparera DNA skador, genom att förhindra att skadade DNA byggstenar byggs in i DNA. Dessa proteiner är överutryckta i cancer och behövs i vissa fall för att cancern ska överleva. Här förstår vi hur denna reparationsväg fungerar i detalj, renar proteiner och identifierar hämmare till dessa proteiner. Dessa hämmare utvecklar vi vidare till läkemedel som vi behandlar cancer med.

Mål

I den forskning som cancerfonden tidigare givit oss stöd att göra tog vi fram en ny behandlingsmetod som idag är godkänt läkemedel och som göra att ärftliga cancrar resistenta mot all tidigare behandling nu svarar och samtidigt inte ger biverkningar som andra behandlingar ger. Här identifierar vi nya angreppsätt att behandla cancer och utvecklar också nya läkemedel för att behandla många olika cancerformer. Dessa inhibitorer kommer att testas i kliniska studier på patienter tillsammans med världens främsta cancerspecialistläkare.