Gynekologiska organ
Vårdforskning
Linköpings universitet · 2016
Forskning
Sökande
Einstein, Gillian
Lärosäte
Linköpings universitet
Institution
Inst f klinisk o experimentell medicin (IKE)
Forskningsområde
Vårdforskning
Diagnosgrupp
Gynekologiska organ
Summa
600 000 kr

Kognitiv hälsa och välmående bland kvinnor med BRCA1/2 genmutation efter avlägsnande av äggstockarna

Bakgrund

Kvinnor som genomgår bilateral salpingo-ovariotomi (BSO) innan naturligt klimakterium har högre förekomst av alla dödsorsaker inklusive Alzheimers sjukdom (AD). Kvinnor med genetiska mutationer av bröstcancergener, BRCA1 och 2, råds rutinmässigt att avlägsna äggstockarna innan naturligt klimakterium för att minska risken för ovarialcancer. En effekt av BSO är att kroppens främsta källa till 17-beta-estradiol (E2, en av tre naturliga former av östrogen) avlägsnas, och avlägsnande av E2 innan naturligt klimakterium påverkar kognitionen negativt. Denna studie ämnar undersöka förändringar i hjärnan och kognitionen upp till tio år efter ingreppet.

Beskrivning

Projektet handlar om de långsiktiga effekterna på kognitionen och hjärnan efter BSO, den vanligaste behandlingen av kvinnor med BRCA mutationer, och mer generellt om överlevnad av bröstcancer. Målen är att fastställa: (1) effekter av minskad E2 på hjärnregioner som styr minnet (imaging); (2) områden där kognition och minne förändras (neuropsykologiska tester); (3) samband mellan, och påverkan på hjärnan och kognitionen, av E2 minskning, inflammationsmarkörer och Apolipoprotein E (APOE) (genom hormonanalys, immunologiska tester, och genotypning); (4) kvinnors kvalitativa upplevelse av ingreppet, livskvalitet och minne (intervjuer).

Mål

Resultaten från studien kommer bidra till at förstå påverkan på kognitionen och hjärnan av ett ingrepp som i ökande grad väljs av kvinnor med BRCA mutationer, samt östrogenets roll för unga kvinnors kognition och minne. Projektet kommer att ge viktig information om överlevnad för kvinnor med BSO, vilket är extra viktigt för kvinnor som är bärare av den AD riskfaktor som följer med APOE genen. Endast med denna kunskap kan kvinnor fatta informerade beslut om BSO ingreppet. Forskningen kan också leda till kliniska försök med icke-hormonella behandlingar och bidra till bättre metoder för avbildning (imaging) av äggstockarna.