Mag-tarmkanal
Klinisk forskning
Göteborgs universitet · 2016
Forskning
Sökande
Angenete, Eva
Lärosäte
Göteborgs universitet
Institution
Inst f kliniska vetenskaper
Forskningsområde
Klinisk forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
600 000 kr

Att förbättra behandlingen för patienter med tarmcancer och cancer i ändtarmsöppningen - Studier som utvärderar och förbättrar behandlingen med ett fokus på livskvalitet

Bakgrund

Tarmcancer är en vanlig tumörsjukdom som drabbar cirka 6000 personer i Sverige årligen. Botande behandling innebär kirurgi, men innefattar ibland både strålning och cytostatika. En del patienter får en påse på magen (stomi), tillfälligt eller permanent. Cancer i ändtarmsöppningen (analcancer) är mindre vanlig och behandlas företrädelsevis med strålning och cellgifter. Trots god utveckling och förbättring av behandlingen de senaste årtiondena, finns det områden som behöver studeras och utvecklas ytterligare. Komplikationer efter kirurgi är vanligt, och patienternas livskvalitet efter behandling är ofullständigt studerad.

Beskrivning

Vi studerar om man kan korta ner tiden med en tillfällig påse på magen (stomi) och då minska komplikationerna samt hur man ska minska komplikationerna vid permanenta stomier. Studierna kommer också att belysa livskvaliteten hos patienter med tarmcancer eller cancer i ändtarmsöppningen (analcancer). Vi kommer att utvärdera om strålning och cytostatika kan användas som enda behandling hos vissa patienter vid ändtarmscancer. Vi kommer också att försöka förbättra livskvaliteten efter tarmcancer genom användande av sociala media genom en interaktiv plattform.

Mål

Vi hoppas kunna minska komplikationsfrekvensen vid operationer som innebär en stomi av någon form. Vi hoppas också kunna bidra till ytterligare behandlingsformer vid ändtarmscancer. Genom våra studier om livskvalitet och livsstilsfaktorer kommer vi att få kunskaper som kommer att ge oss möjlighet att ge bättre stöd till patienterna innan behandlingen för tjock- eller ändtarmscancer och även ytterligare skräddarsy vården som helhet i samband med diagnos och behandling. Vi tror att studierna kommer att leda till bättre cancervård för patienter med tarmcancer.