Prostata
Epidemiologi
Karolinska Institutet · 2015
Forskning
Sökande
Eklund, Martin
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f medicinsk epidemiologi o biostatistik (MEB)
Forskningsområde
Epidemiologi
Diagnosgrupp
Prostata
Summa
600 000 kr

Risk-baserad screening för prostatacancer

Bakgrund

Mer än 2500 män dör varje år av prostatacancer i Sverige. Även om PSA-provtagning vartannat år mellan åldrarna 50 och 70 har visats nästan halvera dödligheten, så har PSA avsevärda diagnostiska begränsningar som leder till många onödiga biopsier, överdiagnostik och överbehandling, vilket är skälet till att prostatacancerscreening inte rekommenderas av sjukvården. Behovet av förbättrade metoder för tidig upptäckt av prostatacancer är således stort. De senaste åren har vi genomfört STHLM3, en studie med 59.000 deltagare i Stockholm där vi visar att vi avsevärt kan förbättra prostatacancerdiagnostiken med hjälp av det riskbaserade STHLM-testet.

Beskrivning

STHLM3 är ett steg mot ett organiserat, individanpassat och riskbaserat testprogram för prostatacancer. Dock återstår flera frågor som ska besvaras för att optimalt använda oss av resultaten från STHLM3: (i) Mellan vilka åldrar och hur ofta ska män testas? (ii) Hur ska resultaten från STHLM3 användas efter en initial negativ biopsy? (iii) Hur ska resultaten användas tillsammans magnetresonanskamera-undersökningar för att ytterligare förbättra testet? Forskningen i den här ansökan inriktar sig på att besvara den första av dessa frågor.

Mål

Prostatacancerscreening är känslomässigt laddat och fläckas av hög grad av överdiagnostik och överbehandling. Den föreslagna forskningen kommer att minska de negativa konsekvenserna av prostatacancerscreening utan att göra avkall på de positiva effekterna av minskad dödlighet. Vi har nu möjligheten att röra oss bort från den nuvarande opportunistiska screeningsituationen i Sverige och istället konstruera en strategi som maximerar screeningens nytta och utnyttjar de stora forskningsmässiga framstegen inom riskbedömning på rätt sätt för att minska dödligheten i prostatacancer.