Bröst
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2015
Forskning
Sökande
Toftgård, Rune
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f biovetenskaper o näringslära
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Bröst
Summa
2 000 000 kr

Hedgehogsignalering i cancerutveckling och som måltavla för framtagande av nya cancerläkemedel.

Bakgrund

Hedgehogsignalering är en signalväg som är av central betydelse under fosterutvecklingsstadiet och vid vävnadsregeneration och sårläkning i den vuxna individen. Felaktig reaktivering av Hedgehogsignalering har nu visat sig vara en viktig bidragande orsak till flera olika former av cancer som hudcancer och cancer i lillhjärnan. Hedgehogsignalering är också av stor betydelse i kontrollen av normala stamceller och canceromvandlade stamceller.

Beskrivning

I projektet undersöks grundläggande mekanismer för hur felaktig Hedgehogsignalering bidrar till canceruppkomst genom studier av renade proteiner, experimentella försöksdjursmodeller och patientprover. Av speciellt intresse är Hedgehogsignalering i hud och bröstcancer samt cancer i mag-tarmkanalen. Den basala kunskapen om signalvägen utnyttjas också för att hitta ny terapistrategier och utveckla läkemedelskandidater.

Mål

Resultaten från projektet kommer att ge ny och nödvändig grundläggande kunskap om hur Hedgehogsignalering går till ända fram till tredimensionella strukturer för komponenter och komplex i signalvägen. En viktig fråga som vi hoppas kunna ge svar på är betydelsen av Hedgehogsignalering i tumörcellerna själva kontra signalering till omgivande stödjeceller. Genom fortsatta studier och vidareutveckling av de inihibitorer av Hedgehogsignalering vi redan identifierat och sökande efter nya inhibitorer hoppas vi kunna ta fortsatta steg i processen att utveckla nya cancerläkemedel.