Övriga organ och ej specificerad
Preklinisk forskning
Stockholms universitet · 2015
Forskning
Sökande
Mannervik, Mattias
Lärosäte
Stockholms universitet
Institution
Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Övriga organ och ej specificerad
Summa
800 000 kr

Epigenetik och kromatin i bananfluga

Bakgrund

I bananflugan Drosophila melanogaster finns motsvarigheter till många av de gener som orsakar cancer i människa. Hos bananflugor kan man utnyttja kraftfulla genetiska verktyg till att förstå hur gener och proteiner fungerar på organismnivå. I det här projektet studeras proteiner som påverkar hur DNA packas med hjälp av histon-proteiner till så kallat kromatin för att rymmas i cellkärnan.

Beskrivning

Reglering av kromatinets struktur påverkar cellers förmåga att dela sig och att reparera DNA skador. Kemiska förändringar av DNA och kromatin, epigenetiska förändringar, har också en viktig funktion i att styra om gener av betydelse för cancer ska vara på eller avstängda. Förändrade epigenetiska mönster kan därför leda till uppkomst av cancer. En unik egenskap hos bananflugor är att epigenetiska förändringar av kromatinet kan skapas experimentellt och studeras under embryoutveckling. Vi använder bananflugor där histon proteiner har förändrats för att studera epigenetisk nedärvning och om vissa utvalda gener är på eller avstängda.

Mål

Tack vare likheten mellan bananflugor och människor på gen och cellnivå kan de slutsatser vi drar av kromatinets funktion i bananflugor i många fall överföras till människa. En bättre förståelse för de grundläggande mekanismer som reglerar epigenetiska förändringar och kromatinets struktur förväntas i förlängningen även leda till att vi kan förklara deras inverkan på uppkomst av cancer. På sikt kan dessa kunskaper leda till bättre diagnos, prognos och behandling av cancersjukdomar.