Mag-tarmkanal
Klinisk forskning
Göteborgs universitet · 2015
Forskning
Sökande
Angenete, Eva
Lärosäte
Göteborgs universitet
Institution
Inst f kliniska vetenskaper
Forskningsområde
Klinisk forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
500 000 kr

Att förbättra behandlingen vid tjock- och ändtarmscancer – studier som utvärderar och utvecklar kirurgisk behandling

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer är vanliga tumörsjukdomar som drabbar cirka 6000 personer i Sverige årligen. Botande behandling innebär kirurgi, men innefattar ibland både strålning och cytostatika. En del patienter får en påse på magen (stomi), tillfälligt eller permanent. Trots god utveckling och förbättring av tjock-och ändtarmscancer behandling de senaste årtiondena, finns det områden som behöver studeras och utvecklas ytterligare. Komplikationer efter kirurgi är vanligt, och patienternas livskvalitet efter behandling är ofullständigt studerad. Betydelsen av livsstilsfaktorer för resultaten efter kirurgi behöver också utvärderas ytterligare.

Beskrivning

Dessa projekt kommer att identifiera risk faktorer för en mycket allvarlig komplikation (läckage i tarmskarven) vid tjocktarmscancer, och förhoppningen är att vi sedan kan individualisera behandlingen och minska risken för enskilda individer att drabbas av denna komplikation. De kommer också att värdera möjligheten att korta ner tiden som en patient av säkerhetsskäl behöver ha en tillfällig påse på magen (stomi). Studierna kommer också att belysa ändtarmscancerpatienters livskvalitet, oavsett behandling och tumörstadium samt utvärdera betydelsen av fysisk aktivitet före operation för tjock- och ändtarmscancer.

Mål

Vi hoppas kunna minska komplikationsfrekvensen vid tjocktarmscanceroperationer genom att lära oss mer om olika riskfaktorer, och vi tror också att vi kommer att kunna korta ner tiden som patienter behöver ha en tillfällig påse på magen vid ändtarmscancerbehandling. Genom våra studier om livskvalitet och livsstilsfaktorer kommer vi att få kunskaper som kommer att ge oss möjlighet att ge bättre stöd till patienterna innan behandlingen för tjock- eller ändtarmscancer och även ytterligare skräddarsy vården som helhet i samband med diagnos och behandling. Vi tror att studierna kommer att leda till bättre cancervård för patienter med tarmcancer.