Bröst
Klinisk forskning
Karolinska Institutet · 2015
Forskning
Sökande
Bergh, Jonas
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f onkologi-patologi
Forskningsområde
Klinisk forskning
Diagnosgrupp
Bröst
Summa
2 000 000 kr

Bröstcancer – kliniska studier syftande till att förstå bröstcancersjukdomens biologi och att utarbeta skräddarsydda behandlingsstrategier.

Bakgrund

Bröstcancer är globalt den vanligaste cancern, 1,6 miljoner fick diagnosen 2010 och 600 000 1980. I Sverige sattes 2011 8 427 bröstcancerdiagnoser, 1 401 avled. Motsvarande siffror var 1960 2 500 bröstcancerdiagnoser och 1 200 avled. Behandling med cytostatika, hormonellt verkande mediciner, strålbehandling och s.k. skräddarsydda terapier är standardterapier som används vid den primära diagnosen och som samtliga signifikant minskar risken för att dö. Kvarvarande omfattande problem är över- och underbehandling. De med återfall av sjukdomen har tyvärr sämre effekt av behandlingarna, delvis beroende på att sjukdomen då har ändrat karaktär.

Beskrivning

Analysera tumörbiopsimaterial, dels från primär bröstcancer, dels från återfall, syftande att förstå vilka faktorer som bestämmer prognosen, och hur och varför olika behandlingar fungerar respektive inte fungerar. Vi kommer att studera geners och proteiners uttryck i den primära bröstcancern, samt i återfallssjukdomen. Vi skall också försöka kartlägga vilka gener som driver utvecklingen till metastatisk sjukdom. Vi avser att i den primära situationen och vid återfallsjukdomen utforma skräddarsydda behandlingskoncept basen av cancerns biologi samt dosera medicinerna på ett mer individanpassat sätt.

Mål

Uppnå en fördjupad förståelse om bröstcancersjukdomens biologi och därigenom kunna förstå vilka faktorer som bestämmer prognosen. Vidare på basen av de molekylära analyserna utforma bättre och mer rationella behandlingskoncept med skräddarsydda terapier på basen av tumörernas egenskaper och använda läkemedels egenskaper. Allt detta syftar till att minska risken för återfall av bröstcancer, att välja ut rätt individ till rätt behandling samt att väsentligen förbättra behandlingseffekten vid återfall av bröstcancer.