Blod
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2014
Forskning
Sökande
Pan-Hammarström, Qiang
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f laboratoriemedicin
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Blod
Summa
1 250 000 kr

Kromosombrott ingår som en naturlig del i lymfocyternas utveckling och mognad. Defekter i de system som reparerar skadorna kan leder till immunbrist och en ökad risk för cancer. Förståelse av dessa processer är av stort medicinskt värde.

Bakgrund

Lymfom är ett samlingsnamn för flera elakartade tumörer i lymfsystemet. Sjukdomen har ökat i frekvens i hela västvärlden och är i dag en av de tio vanligaste cancerformerna. Vad som orsakar lymfom är än så länge länge oklart. Lymfocyter är centrala för immunsystemets förmåga att försvara oss mot infektioner. Under utvecklingen och mognaden av dessa ingår kromosombrott som en naturlig del i processen. Om dessa lagas på ett felaktigt sätt kan det leda till utveckling av cancer. Därför studerar vi hur skador i vårt DNA hanteras och lagas i cellerna.

Beskrivning

Vi studerar ”class switch” rekombination (CSR) och somatisk hypermutation (SHM) i celler hos patienter med fel i de proteiner som reparerar DNA-skador, vilket kan ge en ökad insikt i hur cancer uppstår. CSR och SHM är två processer som är nödvändiga för lymfocyternas mognad och som är beroende av flera av cellens reparationssystem. Vi tillämpar metoder både in vivo och in vitro, för att undersöka hur dessa processer förlöper. ”Cutting edge” teknologi kommer att användas för att studera den vanligast förekommande och mest aggressiva formen av B cells lymfom – ”diffuse large B cell lymphomas”.

Mål

Forskning om lymfocyternas utveckling ger ökad kännedom i hur immunförsvaret fungerar. En av frågorna som vi vill besvara med detta projekt är om misstag som sker under CSR ger en ökad risk att utveckla cancer i lymfsystemet. Svaret skulle ge en viktig pusselbit till förståelsen av uppkomsten av lymfom. Även mer kunskap generellt om hur celler lagar DNA-skador är av stort medicinskt värde. Genom att använda de senaste sekvenseringsmetoderna för att studera arvsmassan hos patienter med lymfom, kan vi identifiera de gener som är defekta, vilket ger oss nya möjligheter att diagnostisera och behandla denna form av tumör.