Bröst
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2014
Forskning
Sökande
Johnson, Randall
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f cell- o molekylärbiologi (CMB)
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Bröst
Summa
1 000 000 kr

Hypoxi och inflammation i spridning av bröstcancer.

Bakgrund

I Sverige drabbas varje år ca 7000 kvinnor av bröstcancer. Dödlighet i bröstcancer beror i nästan alla fall på att tumören har metastaserat till andra vävnader. Om en tumör ska metastasera beror i hög grad på hur miljön i tumören ser ut. I bröstcancer är inflammation och låg syretillgång är två faktorer med stark koppling till ökad risk för spridning och minskad överlevnad.

Beskrivning

När en tumör tillväxer så uppstår ofta områden med syrebrist som ett resultat av dåliga blodkärl och begränsad blodtillförsel. Dålig syretillgång kan påverka en tumör på två sätt; dels genom att orsaka förändringar i tumörens celler som kan få dem att bli mer spridningsbenägna och öka risken för metastaser dels genom att ha negativ påverkan på hur tumören reagerar på terapi. Till exempel är tumörceller med begränsad syretillförsel mindre känsliga för strålningsterapi och kemoterapi än celler med god syretillförsel. Vid tidigare forskning har bröstcancer har syrebrist i tumören kopplats till sämre prognos och överlevnad.

Mål

Vävnadens svar på hypoxi medieras i de flesta fall av en hypoxi känslig faktor, Hypoxia Inducible Factor – 1 (HIF-1). På senare tid har ett flertal publikationer visat att även höga nivåer av HIF-1 korrelerar till dålig behandlingsprognos vid bröstcancer och i en publikation från 2007 visade vi i en studie på möss att både tumörutveckling och bildandet av metastaser reduceras påtagligt när den maligna vävnaden saknar HIF-1. I det projekt för vilket anslag har sökts ska vi försöka definiera på vilket sätt HIF-1 är viktig för bildandet av metastaser vid bröstcancer.